TÁRGYI ÉS SZÓMAGYARÁZÓ JEGYZETEK

 

Csonka-Magyarországot fölvették a Népszövetségbe: a győztes antanthatalmak 1920. június 4-én írták alá Versailles-ban a Kis-Trianon palotában a békeszerződést, amely Magyarország területét és lakosságát mintegy kétharmadával csökkentette („Csonka-Magyarország”). A Népszövetség az első világháború után létrehozott nemzetközi szervezet (az ENSZ elődje). Feladata a békeszerződések biztosítása mellett a tagállamok együttműködése és a fölmerülő viták, ellentétek, valamint másfajta nehézségek közös megoldása volt. Magyarországot 1922. szeptember 18-án vette fel tagjai sorába. A Népszövetség működését a nagyhatalmi ellentétek a második világháború előestjén gyakorlatilag megbénították.

Ismét elmúlt egy év. 1922-t írnak: Édes Anna perének főtárgyalása 1920 novemberében volt. Annát föltehetően 1921 januárjában szállították át Márianosztrára. Az utóbbihoz képest értendő az „egy év”.

megszállt terület: Magyarországtól elcsatolt terület.

pesztra: kisgyermek gondozására alkalmazott fiatal lány.

föllép országgyűlési képviselőnek: 1922. május 28. és június 11. között került sor a nemzetgyűlési választásokra, a kormány nyílt fenyegetőzése és illegális terrorcselekedetei közepette, egy olyan új (március 2-án közzétett) választójogi törvény alapján, amely radikálisan szűkítette a választásra jogosultak körét és Budapest és a városok kivételével visszaállította a nyílt szavazást.

kortes: megbízójának képviselővé választásáért buzgólkodó személy.

kandiság: leskelődés.

Pogány népbiztos: Pogány József (1886–1939) újságíró, szociáldemokrata, majd kommunista politikus. 1918-ban és 1919-ben a Károlyi- és Berinkey-kormány idején államtitkári rangban kormánybiztos, a Koronatanács elnöke. A tanácsköztársaság alatt hadügyi, külügyi, végül közoktatásügyi népbiztos, a székesfehérvári II. hadtest parancsnoka. A tanácshatalom megdöntése után Bécsbe emigrált, majd Moszkvában élt, ahol áldozatul esett a törvénytelenségeknek.

Le is fotografálták őket együtt a Vérmezőn: a kép előterében (balról jobbra haladva) Magyar Lajos író, akkor a Szellemi Termékek Országos Tarácsa sajtóbizottságának vezetője, Pogány József népbiztos, Karinthy Frigyes és világos kabátban, kivehetetlen arcvonássaI Kosztolányi Dezső áll. A felvétel 1919. május 1-én készült a Vérmezőn. Az eredeti kópia nincs meg vagy lappang. Forrásunk a szélsőségesen jobboldali Harc nevű lap, amelynek 1944. július 29-i száma célzatosan jelentette meg a fényképet.