A XVII. századi magyar nyelvű halotti költészet teljeskörű, sokszempontú gépi nyilvántartása

Szerkeszti: Szentirmai Dóra

*

Beveztés:
A Corpus Poeticarum és a versleltárak

*

Első fejezet:
 Strófaformák és előfordulásuk gyakorisága

*

 

Második fejezet:
 A halotti költészet műfajai

1. Halottas énekek

2. Búcsúztató versek

3. Epitáfiumok

4. Siratók

5. Gyászversek

6. A gyászbeszédek betétversei

*

 

Harmadik fejezet: Műfajok és versformák

1. A halottas énekek versformái

Ritmusképletek

Rímképletek

2. A búcsúztató versek versformái

Ritmusképletek

Rímképletek

3. Az epitáfiumok versformái

Ritmusképletek

Rímképletek

4. A siratók versformái

Ritmusképletek

Rímképletek

5. A gyászversek versformái

Ritmusképletek

Rímképletek

6. A gyászbeszédek betétverseinek versformái

Ritmusképletek

Rímképletek

*

 

Összefoglalás

*

 

Katalógus:
A XVII. századi magyar nyelvű halotti versek leltára

*

 

Felhasznált irodalom

*

Technikai szerkesztő: Bezerédi Kami

© Szentirmai Dóra

© Gépeskönyv

Gépeskönyv

Budapest
2001