3. A feleségem történetének motívumrendszere

A feleségem történetében a legfőbb szerkesztési elv a motívumok használata. A motívumok csoportokat alkotnak, s bár egyik-másik csoportba sorolása nehéz, mégis alapvetően négy nagyobb és egy kisebb motívumcsoport jól elkülöníthető a műben. A nagyobb csoportok: a vallási-misztikus (489 előfordulás), az érzékszervekhez kapcsolódó (1845), a hellyel, idővel, kommunikációval összefüggő (1174) és az érzelmet kifejező (532) motívumok együttesei, és egy kisebb motívumcsoportot alkot az embert körülvevő élővilág (184). Összesen tehát 4224 motívum található a regényben (1028+1838+597+761), melyek eloszlása egyenletes (részenként: 12,66; 12,17, 13,54; 12,16).

A mennyiségekkel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy mivel a regény négy része nem egyforma hosszú, nem elég pusztán a motívumok számszerű előfordulását figyelni. Sokkal pontosabb képet kapunk az eloszlásról, ha az első táblázatban a száz könyvoldalra jutó átlagos előfordulást kísérjük figyelemmel. A dolgozat szövegét nem akartam számokkal túlterhelni, akit jobban érdekel a statisztika, a táblázatokból mindig pontosabb képet kap.