Két példa

Kísérletképpen vizsgáljunk meg két motívumot: a fog- és a nevetés-motívumot. A fog-motívum a ritkábban előforduló motívumok közé tartozik, a nevetés viszont a legsűrűbben előforduló egyike. Először a fog-motívum összes előfordulását vizsgáljuk meg. A későbbiekben nem lesz szükség rá, hogy minden motívum összes előfordulását áttekintsük, elég lesz a különböző jelentésekre egy-egy példát hozni. A nevetés-motívumnál negyvennégy idézetet hozok a százhetvenkilenc előfordulásból, ami nem kevés ugyan, de szükséges ahhoz, hogy megértsük, milyen eltérő jelentésekben és jelentésárnyalatokban használja Füst a motívumot. A későbbiekben is ez lesz az elemzés alapszabálya: a motívum jelentés- és használatbeli összetettségéhez mérten fogom a motívum leírását példákkal tagolni.