1.19.

 

S evvel zárjuk is le életemnek ezt a fejezetét, mert egy új korszak következik utána. Gyanús korszak. S nemcsak azért, mert olyan édes volt…

Bódult korszak.

Hogy a feleségem mit akar velem? rejtély volt. Mert nagy csend volt attól fogva minálunk, hosszú ideig. S én se kutattam már a dolgok mibenléte vagy oka után, úgy látszik, belefáradtam… Például, hogy miért fújják meg még a levesemet is? Mert megfújták. Mért van odakészítve a papucsom, ahova kell? Mert azelőtt nem volt odakészítve. Általában: mért olyan előzékenyek irántam a saját házamban? S mért olyan csúfondárosak? De vegyünk egy példát, kora reggel van.

– Jaj, de lompos, jaj, de lompos – hallik a hangja valahonnan. S egyszer csak azon veszem észre magam, hogy amíg borotválkozom, ő a hálókabátomat huzigálja, de még fel is áll valami zsámolyra, s a hajamat kezdi kefélni.

– Ne csináljon már bolondot énbelőlem – mondom neki szelíden.

– De igen és igen, hogy hova gondolok, az hozzátartozik egy házas ember dicsőségeihez. Továbbá így van az, mikor a hős megtér a családi kandallóhoz – mulat rajtam a feleségem.

– Tavasszal a kandallóhoz?

– A kihűlt kandallóhoz – feleli ő. – Egészen kihűlt?

– Hisz úgyse való neked a szerelem, mit szuszogsz itt annyit – kezdi az orromat ütögetni. S én mindezt hagytam.

– Mért nem való nekem a szerelem? – tettem fel mégis a kérdést. De nem felelt. A nyakkendőmet kezdte kötözni, szép lassan, mint egy pubinak. Azelőtt én megvadultam volna még a gondolatától is, hogy a nyakam körül kotorásszon valaki. De most semmit se szóltam. Az az érzésem volt, mintha kövér volnék, Istenemre. Mint mikor elkezd hízni az ember. – No, most rendben vagy, most szép vagy – jelenti ki végre, s az arcomat ide-oda tologatja, hogy jól megnézzen.

Szép vagy – mondja megint.

– Én szép vagyok? – kérdezem szemrehányón.

– Elég szép vagy, nézz a tükörbe.

– Nem nézek a tükörbe. Mért nem való nekem a szerelem?

– Hát, hát – kezdi ő.

– No, csak bátran – mondom én.

– Hát ilyen a szerelmes hímgalamb? – teszi fel a kérdést. Ahogy tanítónők gyerekeknek az ábécét, vagy képezdei lányok egymásnak a malacságokat az ágyból, mikor már sötét van a hálótermekben. És nagy a viháncolás. El tudom képzelni az ilyet.

– De rejtélyes maga – mondtam én. – Hát milyen a szerelmes hímgalamb?

– Szemtelen – feleli habozás nélkül.

– És milyen vagyok én?

– Maga becsületes.

– No ne mondja (Mintha csak olvasta volna, mit jegyeztem fel a múltkor.) – Szóval ne legyek becsületes? Legyek csirkefogó? – Majd hirtelen ötlettel:

– Tudja mit, nem is vagyok olyan becsületes. No de tovább, milyen még a galamb?

– Hát, hát – kezdi megint.

– No, csak bátran – mondom én.

– Huncut ám a galamb, nem jól ismerik az emberek, a galamb harap is, az nem olyan szelíd, mint maga hiszi.

– Nem kell olyan férfiasnak lenni – mondja hirtelenül. – A horgony szentségit neki – teszi hozzá. (A tengerészeket mindig szerette kifigurázni.)

– Szóval férfias se legyek, nagyon jól van, csak milyen legyek akkor, mi a tanácsa?

– Ó, mit tudom én azt? – feleli szenvedélyesen. – Légy pimasz vagy akármi, igen, igen, úgy, ahogy mondtad, még csirkefogó is, csak szép legyen az, amit kitalálsz…

– Mert a nők hiszékenyek ám – folytatta máris kipirulva –, olyanok, mint a szomjas borjú, hogy mesélhetsz nekik, amit akarsz, csak villogjon a fogad, és a nevetésed legyen csupa bitangság – olyan légy, mintha te tetted volna tönkre a világ összes szüzeit.

– Megértettél, nos, megértettél? – kérdezi lelkendezve, rajongva...

Csak mért volt úgy kikelve magából? Mert még azt is hozzátette, hogy el ne feledjem:

– Mert hiába várod azt, hogy az élet igazodjon hozzád, ó, azt igazán ne reméld. Különben kinevet téged… – Így tanított engem a feleségem. Hogy az élet majd kinevet, nem különös? Vagyis, úgy látszik, azt akarta tudomásomul adni, hogy férfiban mi az ideálja. Lehet.

– No látod – mondta végül –, most kitanítottalak. Most mehetsz udvarolni kicsit.

– Csak egy kicsit udvaroljak?

– Igen – feleli azonnal.

– Igen, csak egy kicsit – feleli szigorúan. Így éltünk akkoriban.

Bódult korszak volt, mondom, álomszerű szinte. S a feleségemet oly rejtélyesnek látom ebben az álomban, s magamat oly aggodalmasnak…

Mert nagy ám a különbség, hogy feladja-e valaki a játszmát, vagy még mindig megfeszíti minden erejét, ha reménytelenül is. Én bizony eldobtam akkor az evezőket… S szeret-e, nem szeret? – nem kérdeztem. Dedin pedig eszembe se jutott. Még gondolni sem akartam rá soha többé.

Ez volt a dolog egyik része. A másik pedig az, hogy kezdett nagyon tetszeni nekem ez a kis írországi leány. Mert még mindig itt volt. Kirándulásra jött át Londonból, de nem akart hazamenni. Azt mondta, hogy szerelmes belém. Ezt ugyan tréfásan mondta, de nem úgy értette, az ilyesmit érezni lehet.

S ez volt a legkülönösebb az egészben.

*