KAZINCZY FERENC: AZ ÉN ÉLETEM. 0440


12d. Sophie leány korában, sõt már midõn terhes volt is, azt hitte, hogy nem lesz nyájas anya. Ma közelítvén az ágyához, beszéli, hogy mit álmodott: Gyermeke már sétált vele. "Szeretsz engem?" - kérdé Izsitõl. ( (Kazinczy) Iphigenie ) "Szeretem mamácskát!" - felele a gyermek. "Fogsz tanulni?- - "Fogok, mamácskám!" Sírtam, nevettem. - Álmában magyarul beszélt vele. - 14d. Én Szemere Lászlóhoz ebédre. Izsinek elesik a köldöke. - 15. Ma csókoltam meg legelébb a lyányomat. Eddig rettegtem hozzányúlni, mintha üvegbõl lett volna. Splényiek jõnek. A bába, Frau Ernestine, aki a szülés után egy órányival jött, Újhelybe megyen. - 17d. Sophie sokáig nem vizelhetvén, és emiatt hasa nagyob megdagadván, ma éjjel nagymétékben kezd vizelleni. Hasa egyszerre meglohad. 18d. Geiszlerné. Papi estve érkezik. A debreceni vásárban, mely...-n kezdõdött, dr. Szentgyörgyi már vett az én, lyányomnak születése napján Asszonyámnak, Zsuzsinak, Doboziaknak, Kövér Imrének, nagy Gábornak írt leveleimet, s elosztogatta, így tudta meg Pepi benn a bálban Nagy Gábortól a hírt, s olvasta a Kövérnek írt levelet. - Izsi ma kap alõször ingecskét, de ma kristilyt ( (gör.-lat., nép.): beöntés, klistér ) is. - 19d. Izsi igen-igen rosszul. A bába reáfogja, hogy Herzfreisja ( (ném.): szívbaj ) van, készítik a halálhoz. - Agyermek jobban lesz. 20d. Szent István napja. Báró Geiszler. A laszlóci plebánus. - 21d. Mecznert kihozom a gyermekhez. - 22d. Frau Ernestit elviszik. Klári húgom érkezik. - 23. Krajnik Klárinak ( Krajnik Józsefné Kazinczy Klára leánya ) születése napja. 24d. Pepi s Pepiné Lajos napjára. 26. Pepiné Mancival Kassára. Pepi Újhelybe. - 31d. Ma éjjel engem kilel a hideg. A báró Prónay László excellenciás jutalma ( a tudománypártoló csanádi fõispán a Kultsár István szerkesztette Hazai Tudósítások nyelvi pályázatának díját száz forinttal kipótolta ) ma ítéltetik Kis Jánosnak, Pánczél [Dánielnak]( bécsi magyar újságíró 759-1827) ) Pucz Antalnak. ( katolikus plébános, író, az említett nyelvtudományii pályázat III. díjának nyertese 767-183 )