KAZINCZY FERENC: AZ ÉN ÉLETEM. 0349


Délután VÉ■radra. 15d. Sándornéhoz és az Augartenbe. Professzor Vitkóczy és Valkovszky és Kovács. - 16d. Sándornénál ebéd. Rhédey. Illyésy József és Kristófinál kapitány Makayval. Hatvani oda s a Sashoz. - 17. Egy hatvanesztendõs perechordó felakasztja magát a Körös-parton. - 18., 19., 20. Pocsajon konskribálunk. Baranyi József úr kivitette nyoszolyáinkat, s reggelifelé érzettem, hogy fejem lágyja megfázott. - 22d. Esztárra. Erdõdy Lászlónénak szül. Patay Magdolnának neve napja. Jõ a kocsisom a hírrel, hogy Dienes Nyíri János béresre hetvenegyet, Zsófi gazdasszonyra ötveegyet vágatott, s Péchy Lajost elzáratta, s keményen megverette. Viceispánhoz illõ dolgok! - 24d. Bé Debrecenbe. A Dobozi-háznál ebéd. Az ebéd után szunnyadni ledõlök, s midõn felköltem, rángatást érzek szememben. 25. Baranyi József barátom elmegyen Váradra. Én Konyáron konskribálok. Estve a nótáriussal (Vári a neve) a dinnyeföldre. Ott egy raj méhet fogunk. Visszajõvén félrerándulni érzettem a számot. - 26d. Már nem szólhaték jól; a b és f betûk mindég bal felé repültek ki ajakamon, s alig lehetett annyi erõm, hogy kimondjam. 27d. Vissza Derecskérõl. Ott a Sylvester kópiáját öszvehasonlítottam az originállal. - 28d. A konyári kirurgus kimondja tartalék nélkül, hogy a guta sújtott meg, s kénszerít, hogy szaladjak segédést Szentgyörgyihez. Ez elretten, s senecai vigasztalásokkal vigasztal. 31d. Baranyi József úr kikísér Semlyénbe. Az anyám látta bajomat, tudakozta Baranyit, mi ért, s nem szánt.