KAZINCZY FERENC: AZ ÉN ÉLETEM. 0265


8-ban Dr. Benkõt látogattam meg. Ez az ember kiment Belgiumba, predikatorságra készülvén, visszajövõben elfogyott a pénze, s Bécsben pápistává lett, s orvosi tudományra adt magát. A félszeg felvilágosodás az embert gyakorta megtéveszti. Micsoda fej az, aki látván, amit lehet, protestánsból pápistává lesz. Ez szabadság és vizsgálás vallásának nevezteti magát, és bizonyos tekintetben még az, s ha nem az, az lehet: amaz parancsolás vallása; abban az atyai hatalom is kötve van; nem nevelheti gyermekeit amint akarja, s legveszedelmesebb az, hogy tettetést szankcionál, és libertinizmusra nyit utat. nagyot vét az a protestáns a haza ellen is, aki vallást cserél. Tanulja a nemzet históriáját, s teológia nélkül sem hajlik más vallásra. - Benkõ nem jó férj, nem jó atya, nem jó barát, de tiszta fõ, tud és lát. A pénz szeretete és a kislelkûség elfojtotta benne a jót. Elbeszélém neki, hogy kufsteini fogságomban valamit vásároltatván, az õ Ephemeri[de]s-einek két ívébe takargatta a portékát a kalmár, s a két ívet emlékezetül félretevém. Könnyû képzelni, mint örültem, midõn ott juta kezembe egy hazámban írt munka levele s egy olyan ember munkájának levele, akit ismertem. - Azután Szrógh Sámuelt látogattam meg. Szörnyû pedánt módú, magát elhitt, de nem rossz ember. Milyen sületlen verseket ír, sokszor bizonyították a Magyar Kurír újságlevelei. Óváry Lászlónak házánál lelém a fõnótárius most ordinarius viceispán Ragályi Istvánt, Óváry Miklósnak látogatásán, ki mosst a László házát bírja. Kapitány Mariásy Istvánnal ebédlék, s délután ki Emõdre. Konziliárius Fáy Barnabás, az asszony (Szily kisasszony) és az Emõdön lakó Fáy János együtt voltak. A konziliárius azt felelte, hogy Pesten vannak az írásai, s fogadta, hogy ott fogja kidolgozni. Ekkornap a Tisza partján háltam. 9-ben Debrecenben a Fejér Lónál. Sárosyné talán január olta Debrecenben, a Rhédey-háznál lakik már.