KÁRMÁN JÓZSEF: EGY ELMÉLKEDÉS A' SZÉP MESTERSÉGEKBÖL. 0082


A' Leveleket, vagy Gallyakat a' korinthusi Oszlopfökön, ha Tollékességgel feltserélnénk, úgy látszana mintha az az Egész eggyszerre elvágódna; mert a' Tollaknak semmi Hasonlatossága sintsen, a' felnyúló, nevekedö Törsökkel, és Figyelmetességünket más valamire, mint sem az eleven, és törekedö Eröre vonnyák, és az Egésznek Munkálását mi reánk, rontyák.

Igaz pedig az, hogy ha valmi Dolognál azt kívánnyuk, hogy szépen tünnyön Szemünkbe, hogy az Egésznek együgyü Képe, más meg nem eggygyezö Aprólékságokkal meg ne zavartasson.

A' korinthusi Oszlop azon a' Pontonn végezödi, a' hol az Gallyak közzül itoltt Szárak végre minteggy Növésikben megakadályoztatva, a' Fedél alatt Peretzkarikákban (Spiralliniae) magokban visszahajlanak, és Levél 's Ág nélkül maradnak. - Ezenn Tellyességében áll osztán tökélletessen az Oszlop, a' melly minteggy több Eröt foglál [p 0083] még magába', mint sem hogy tsak az ajta fevö Gerendákat hordja, és minteggy a' maga Növésének Böségét, újra magába viszszaveszi. 5 A' joniai Oszlop a' maga szemérmes Határai özött marad. Lassú Emeléssel, 's gyenge Törekedéssel, de egyszersmind gyenge Szenvedéssel viseli a' felsö Nyomást; nem nyúl fel egészen a' korinthusi Oszlop búja Gallyasnövéséig, a' melly a' Gerendákat mint eggy a' Levegöben tartja. - Együgyü Peretzlineákal hajlik vissza magában. Gynege Kinövései által jegyezi, tsa hogy issebb Mértékben, mint az korinthusi Oszlop, a' belsö törekedö 's nevekedö Erönek Tellyességét; Visszahajlása által pedig ezen inövéseknek a' felsö Nyomást; és az által, hogy ezen gyenge Tsirádzások, hajlongnak, de maga nem jegyezi, sugár Termete által, benne léö Erösséget, a' melly által az lenyomó Teherne ellent áll.