KÁRMÁN JÓZSEF: SZERETET ÉS HÁZASSÁG. 0061


Az igaz és tartós Szeretetnek Ész, Tiszta- szívüség, és meg-próbáltt Érzékenység, Fundamentomi. Az okos zabolázza a' tüzes ifjúi Szívét! sokszor térjen Nyugodalomra az nöni akaró Indúlat! Legyen némelly éjjeli Órában a' Szeretö Gondolkozó-is! Próbálja-meg minden meg-tett Lépéseit, Tselekedeteit; és húzza az Józan-okosság' és Virtus' Iütélö-széke elejében leg-titkosabb Kívánságait.

Kell a' Szeretönek Embert és Szíveket esmérni. Semmi Tselekedete szeretett Kedvesének el-ne mennyen elöle, hogy azt Észre ne vegye. A' leg-barátságosabb Társalkodásba' vigyázzon annak Erköltsére, Gondolkozása-Módjára, ezer Észre nem vett Alkalmatosságot adjon Karakterének, Természetének, minden Részböl- való Meg-próbálására.

Nyúghatatlanúl munkálódjon azon, hogy mind a' két Szívet hasonlóbbá tegye; talán erre vagy amarra az Erötelenségre szoktatott [p 0062] Szívét, meg- tisztíttsa; Némely bóldogabb Órákban fesse-le elötte az Házasságnak Örömét, a' melly tsak a' Gondolkozásmódjának Meg-eggyezése által szereztetik.

De kinek beszéllem én ezt mind? A' mi Ifjainknak? - Óh hol veszi az Iffjúság a' mostani Nevelés mellett, ezt a' gondolkozásra-való Eröt, és ezt a' Szív' Tisztaságát? -

Ezért nem bóldogok az Házasságok édes jó Barátném! Nints Iffjainknál - mind két Nemen - tiszta Gondolkozás, nints a' Szívnek jó Formálása, és azért olly ritka az az Név-nélkül-való Bóldogság, a' melly két jó Házasokat követi, és a' melly az Életet mennyei Paraditsommá változtatja. -