KÁRMÁN JÓZSEF: SZERETET ÉS HÁZASSÁG. 0053


Épen most jut Eszemben eggy igen jó Barátnémnak elömbe-tett Kérdése, mellyet még mind edig feleletlen hagytam. Meg-érdemli az a' Kérdés, hogy véle foglalatoskodjam eggy magános Órában. Én azt tselekedtem ma. ARról gondolkoztam:

"Mi annak az Oka, hogy az elsö Esmérettségnek azon ró'sa-színü Napjaiban-való Szeretetnek szent Forrósága, az házassági Öszve-kelésnek Napjával ha nem egésszen el-vész-is, mindazáltal majdnem mindég mindennapi hidegséggé által-változik?"