KÁRMÁN JÓZSEF: AZ ÁLTALVÁLTOZOTT TÖRPE' FOLYTATÁSA. 0001


A' Gróf hat Esztendeig éltt Házasságba' eggy rút Asszonnyal, a' ki minden lehetö Módon keserüvé tette Életét, és egyedül Leánykája, a' kit véle nemzett, édesítette-meg keserves Életének némelly Szempillantásait. Én nemes Vérböl származtam, de Familiám szerentsétlen Történetek által, annyira el- szegényedett, hogy Dajkaságot viseltem a' Gróf' Gyermeke mellett. A' Gyermek meg-hólt, és az Annya tsak hamar [p 0002] követte. Nem sok Idö múlva, néminémüképpen ki- pótoltatott a' Gróf' Kára. Eggy Este, midön Haza érkezett, Ajtaja elött, eggy Kosárkába' eggy igen szép Leánykát talált, és ez a' Leányka - Nagyságod vólt! Fel-vette azt, és az én Gondviselésem alá adta. A' Levélke, a' melly a' Kosárba' vólt, jelentette, hogy még megnints keresztelve a' Gyermek, de annak Szüléiröl eggy Szó sem vólt benne. Nem-is tanúlhatott-ki a' felöl leg-kissebbet-is a' Gróf, jóllehet nagyon igyekezett rajta; mindazonáltal azon Rongyokból, a' mellyekbe' vólt bé-takarva, lehetett ítélni Szüléi' Szegénységéröl.

Már Fél-esztendeig vólt Nevelésem alatt Nagyságod! midön eggykor Szobámba jött a' Gróf, és meg-elégedve szemlélte a' Gyermeket. Már érzettem, mondá, a Házasság' keserü Részét, szeretném annak Gyönyörüségeit-is meg-kóstolni. Fel- tettem, hogy ezen Leánykából Feleséget nevelek magamnak. De minthogy lehet tartani attól, [p 0003] hogy ha felnö, nem kíván Férjének venni, eggy Plánumot föztem-ki, a' melly által reménylem, hogy Végemet el-éreme. Ezt a' Plánumot közlötte vélem a' Gróf. Én ajánlottam Szolgálatomat: és azonnal a' következendö Rendelések tétettettek.

Mindjárt eggy mezei Házba hordozkodtam, melly eggy Része a' Gróf' Jószágainak. Ez arra vólt rendelve, hogy Nagyságod! a' Világgal esméretlenül, egyedül Szívének Ártatlanságába' neveltessen, és azon Tzélra, a' mellyet a' Gróf forraltt Fejében, érzékenyen el-készíttessen. Arra mindenek felett szükséges vólt, a' Nagyságod' határatlan Bizodalma bennem, és azért, úgy adtam-ki magamot, mint édes Annya. A' Gróf meg-parantsolta, hogy Anyiképpen viseljem magamot, és semmit sem mulassak-el, a' mi Nagyságodnak Gyönyörüséget szerezhet. Nem-is mondhatja Nagyságod, hogy ezen Parantsolat ellen tselekedtem vólna, és mondhatom, hogy az nem kevésbé történt a' Nagyságod éránt-való Hajlandóságból, [p 0004] mint a' Grófhoz-való Engedelmességböl. Julis, a' ki tökélletesen megvólt tanítva azon Személy' Játszására, a' mellyet Idövel játszott, el-kerülhetetlen Eszköz vólt a' Gróf' TzéljainakEl-érésére, és inkább e' Végböl jött a' Házba, mintsem hogy Nagyságodnak Társalkodónéja légyen.

Mihelyt a' Gyermek-esztendökön fellyül vólt Nagyságod, minden oda mentt, hogy Nagyságoddal a' Tündér-történeteket, és Tsudákat el-hitessük olly Formán, hogy midön Okossága nevelkedik, Gyanúba ne essünk. E' Tzél' Elérésére igen sokat használtak azon Mesék, és képtelen Történetek, mellyeket olvasni adtunk Nagyságodnak. Azon Szín alatt, hogy ezen Olvasás tsakMúlattságára rendeltetett, el-rejtettük titkos Íntézeteinket, mellyeknek El-érésében a' Nagyságod' Hajlandósága sokat segített.