KÁRMÁN JÓZSEF: PETRÁRKA' REMETESÉGE. 0208


Eggy magános Völgybe' Vaucluse (Voklüz) Forrása mellet nyugszik Petrárka' Remete-háza. Közel ezen Forráshoz, a' mellyböl a' Sorgue (Zorg) ered, és világos Folyamatban, Avignon (Avinyon) mellett, ezen a' Föld' eggy szép Tájékán, a' Rhonába esik, szorúlnak két felöl magas Hegyek olly keskenyen öszve, hogy végre az Ember egésszen tölök el-záródik, és az egész Világtól el-szakasztatik... Nem lát egyebet, tsak Eget Feje felett, és a' Hegyeket maga-körül; nem hall egyebet, tsak eggy Forrás' lassú Mormogását, a' melly eggy Sziklának Barlangjában tsergedez.

A' Hegynek le-hajló Oldalában, lakott Petrárka. Itt élte Végig Napjaink Maradványit, kedves Laurájának Szomszédságában, a' Nyugalom', és Tudományok' Ölében. De illyek a' mi Reménységeink! Itt kellett [p 0209] néki töle meg-válni, és itt síratta annak Halálát, és a' maga Fájdalmait. - Ez a' vadony Bértz hangozta Jajgatásait. Próbáúl itt van eggy kettö szabad Fordításban: Tisztá Forrás, híves és kedves Tsergeteg, melly mellett az én Szerelmesem le-heveredett, a' ki eggyedül uralkodott Szívembe'!

Kellemetes Fa, a' mellyre támaszkodott!

Szent és tiszta Levegö, mellybe' Szemei Szívemet sebesítették - halljátok óh! halljátok utólsó Szavaimat.

Kedves Képe az Emlékezetnek! Eggykor az Ágakról húltt eggy Virág-essö Kebelébe, és be-rakta Dítsösséggel. -

Eggynéhány szállongott Köntösére, más szöke Hajára, a' melly Göngygyel ékeskedett, [p 0210] és az Arannyal vetélkedett - és még más szerelmes Tévelygésben kerengett, 's mondani látszott: Itt uralkodik a' Szerelem!

Gyakran bámúlva mondtam: Paraditsom' Lakosa ez! olly Feledékenységbe merítették az ö Isteni Lépése, Ábrázatja, Szavai, és édes Mosolygása, annyira el-távoztattak a' Valóságtól, hogy azt sohajtoztam: Mint, és mikor jöttem én ide! Mert nem ott, a' hol vóltam, az Egekbe' véltem lenni magamat...

Azólta tetszik olly igen nékem ez a' Környék, és másutt nem találok nyugodalmat.

Óh te, a' ki annyiszor hangasz Jajjaimmal eggyedül-való Völgy! és te Folyó, a' melly Könnyeimtöl dagadsz!

Vadak, sebes Madarak, úszó Lakosai a' Haboknak, mellyeket ez a' zöld Part határoz!