KÁRMÁN JÓZSEF: A' FEJ-VESZTESÉG. 0197


Így bánt Betétsi Zongorral. Ellenkezett, hogy hevesíttse, és midön engedett, akkor uralkodott. Éppen illy Hévben kívánta látni Zongort; Hypolitus-is látván, hogy itt ellenkezni haszontalan, ki-koholták leg-bizonyossabb Módját, mint kell el-tsábítani Zongor' Részére az öreg Bobort, és meg-keríteni Leányát. Meg-tér Zongor, közlik véle, és ö helybe-hgy mindent.

Zongor. (Betétsinek) : Szerkeztess-el mindent; kiáltasd-meg mind egész Ország-szerte: Valkói Gróf, Haram Várnak örökös Ura, minden Ország' Fö- jobbágyit, Urakat, Zászlós-Urakat, Nemeseket, Vitézeket hívogat, hogy a' ki magát bízná, Hartzolást, Öklelést, Tusakodást, és Baj-viadalt kedvellné, vitézi nemes Játékra Vára alá jöne, Tusakodást késérteni, és eggy Szál-Kardot vagy Lántsát próbálni. Elsö Jutalom lész eggy Arany- lántz, és hozzá eggy szép Szerrel felkészültt Poroszka, - Másod Jutalom lész pedig, eggy Arannyal vontt Sisak, és Pais. -

[p 0198] Betétsi. : Ezennel mívelem

Zongor. : Szerezz nagy sok számú Követeket, kik mindenek tudtára vigyék Kívánságom'; örvendezni fogok, ha nagy sokan Udvaromra gyülnek.

Betétsi. : Meg- szerzem Akaratodat.

Zongor. : Hagyd-meg eggy Szolga- legényemnek, hogy szálljon-felé eggy leg-serényebb Lovamra, és vigye-meg ezennel Kívánságom' Bobornak; önnön magát hívom Bizóúl a' többiek között...

Betétsi. : Leányát pedig Ki-osztóúl a' Jutalmaknak.

Zongor. : Okossággal szóllál... Jó Betsési, most adjad Tanúságát bölts Elmédnek, szedjed eggybe Elmésségednek minden Tehetöségét, légy eszes, szorgalmatos, és hü... Nyitva vagyon minden Takarmányom, omoljon minden nagy Böséggel... nagy nevezetes [p 0199] légyen az Nap mindennek Emlékezetében, mellybe' Zongor vígan lakozott. Immár menj, 's járj híven! - Jer Atyám, azon-közbe', mi-is rendeljünk-el egyebeket.

Mint jártt-el az reá-bízott Követségben a' Gábor Deák, miképpen mentt-végben az a' nagy Készületekkel rendeltt Vitézi-Játék, a' melly Fruzinónak, és az együgyü Öregnek vetett Tsal vólt tsupán, mint hálózta-bé Fruzinát maga Álnokságával Zongor, a' jövü Jelenések mutatni fogják.