GVADÁNYI JÓZSEF: ÚNALMAS ÓRÁKBAN VAGY-IS A' TÉLI HOSZSZÚ ESTVÉKEN VALÓ IDÖ TÖLTÉS. 0028


Menvén, egy kis halom tüne a' szemembe,
Valami ál rajta, 's vagyon félelembe,
Mozog: mi lehetne, nem fére fejembe,
Mutatom a' Papnak, flintám vén kezembe.

Jól meg- nézvén a' Pap, mingyárt ezt mondotta:
Farkas biz' az; a' víz oda szorította,
Láttam, egész testel magát fordította,
Toprong, mert fél, nyakát mi felénk nyújtotta.

™tt postát flintámba ereszték mingyárást,
Kértem lassan legyün, ne tegyünk lármázást,
Most közel mehetünk hozzája mi bízvást;
Reménylem börire iszunk ma áldomást.

Mint egy húsz lépésre esvén már hozzája,
Vakogott fogával, tátva vólt a' szája,
Épen a' mint esik szívének a' tája,
Rá lövén, ott érte flintám ött postája.

Mint menykötül ütött úgy bukkott orrára,
evessé ventzkedett, dült bal oldalára,
Kapált, zöldült szeme, készült halálára,
El-nyújtózván meg-is döglött utóllyára.

i-szált a' Jágerem, és vele os Istvány,
Mondá, szép a' Farkas, de felette hitvány,
A' vize árja közt koplalt régen nyilván,
Nem kapott prédára ez a' torkos zsivány.

[p 0029] A' hajóba veték eztet a' rókához,
Hogy frissebben mennyünk, a' Pap egy póznához
Nyúlt; és ezzel állott a' hajó orrához,
ós Istvány meg látott, hátrúl kórmánnyához.

Vízzel bé- borítva sok tökék valának,
Mivel felettek folyt, ki nem látzanána,
Most ketten evedzvén, sebessen hajtának,
Neki-is hajtottak egy e-düllött fának.

Betsülettel hajónk itten fel-is fordúlt,
Mindenike velem a' vízbe bé- is-húlt,
Mind az hárma itt a' vízbe úgy bé-borúlt,
Hogy öket nem láttam, de bellé egy sem fúlt.

Hajó fordúlását én mint észre vettem,
Tudván, a' víz nem mély, én meg sem ijedtem,
Ebbül ugrásomat igen frissen tettem,
Talpra esvén övig, tovább nem ferdettem.

Leg- elsö vólt a' Pap, a' ki talpra fel-ált,
Szent Jehova Isten! hol a' Gróff kiabált,
Seregeknek Ura! tán szenvedett halált,
Hogy ha mély gödörbe ö bé esni talált.

Nem szólhattam; mivel nevettem hozzája,
Látván, hogy iszappal tele paroája,
Ezt kiáltás között, pökdöste-is szája,
A' mellytül otsmány lett szegénynek dókája.