GVADÁNYI JÓZSEF: NÁNDOR FEJÉR VÁRNAK MEGVÉTELE. 0012


Belegrádnak Hamid Abdul Seraskiernek ( Abdul Hamidnak az Atyja, 1739. vette által Generális Vallistól Belgrádot, ö maga sok esztendökig vólt benne Komendáns mind addig, a' meddig tavaly Seraskierségre emeltetvén, jött helyette Ozmán Basa Komendánsnak. ) írott levele:

A'
nagy Alla kinek adott böltsességet,
Mahomet Próféta pedig mérészséget,
Hamid Abdul, híres, nagy Seraskiérnek,
Köszöntés tölem is légyen ez Vezérnek:
Reménylem, hallottad szörnyü sok bajaim',
És mint környül vettek iszszonyú jajaim:
Úgy is van, mert éltem tsak egy hajszálon tsügg,
Ennek meg tartása egyedül töled függ,
A' Németh Tsászárnak Laudon Fö Marsalja,
Velem mint nem bánik, Uraságod! hallja.
Mind Dunán, mind Száván két ör állásimon,
Engemet kerítö két nagy Bástyáimon
Hidakat vert; senki ellene nem állott,
Számtalan Kaurival vidékemre szállott.
El foglalta velek minden hegyeimet,
Részivel meg tölté tágos völgyeimet.
Vizeim' borítja sok hadi hajókkal,
Ura már ezeknek parantsol azokkal.
[p 0013] Úgy körül vett, hogy egy tsirke is belölem
Ki nem megy, öl kitkit, ki küldetik tölem.
Ezen követet is tsak a' szerentsére
Bíztam, hogy levelem juthasson kezére
Annak: kiben vetem tellyes reménységem,
Hogy meg könnyebbíti keserves ínségem?
Egyedül te vagy az óh nagy Seraskiér!
Öntetett karodtól már sokszor Kaur vér.
Nagy Allára kérlek, siess óltalmomra,
Ne késsél; mert jutok halálos sorsomra.
Emlékezz meg, hogy én mindég kedveltelek,
Mint Komendánsomat szívböl tiszteltelek.
Sok szép esztendöket töltöttél ölemben,
Kedvedre nyugodtál az én kebelemben.
Te Háremedet is magamba fogadtam,
Sok nyájasságokra módokat mutattam.
Még oroszlányod is ( Hamid Abdul maga' gyönyörködtetésére tart egy nyöstény Oroszlánt, a' melly éjtszaka is szobájában hever. ) én bennem kedvére
Sétált: fült szobában nyugodott télére.
Ha jót tettem veled, tégy te is jót velem,
Könyörüly én rajtam, olvasván levelem';
Mert tudjad már égnek Rátz, 's Vizi városim,
Keserves inségre jutottak lakosim.
Sok tüzes golyóbist, Bombiáit hányja
Én belém a' Kaur, sorsomat nem szányja.
[p 0014] Sok metsetek, Dzsamik (Dzsami is Török templom, valamint a' Metsetek; de szentebb helynek tartják ök ezt a' Metseteknél, a' Tsászárjokért is ebben könyörögnek. ) kö halommá lettek,
Kik ágyúik által rakásra lövettek,
Huszonhat Redoutát már fel építtetett
Landon: huszonhétre még helyt jegyeztetett.
Hogy ha ezek egyszer el fognak készülni,
Alt láthadd bástyáim mint nem fognak dülni.
Siess hát Mahomet: ez kalauzod légyen,
Hogy vért szopó Landon engem meg ne végyen.