FÖLDI JÁNOS: HETEDIK ALAGYA. A' GALATÉA' SZEMEIRÕL. 0174


Szép Leány! szemedre 's hajadra-is lobban
Szerelmem; de még-is szemedre nagyobban.
Óh igen gyors nyilak! óh hathatós szemek!
Óh lángomra termett világló tetemek!
Miért sértett titeket, pillantásit vesztve?
Fáklyái lángjánakk magam útat adok,
Mellyel tudom, hoszszas égésre gyúladok.
Nints elõre való vigyázásom, látom,
Ellenségim' magam könnyen bé-botsátom.
Elmém tsendes nyúgta azoktól sértetett,
Mellyel éltem, míg illy lángom nem illetett.
Hogy a' szomszéd erdõk sok sóhajtásimmal
Hangzanak; hogy a' fõld ázik siralmimmal.
Hogy tereh testemnek szokott nyugodalma,
Bádjadt tagaimnak nyoszolyám unalma,
[p 0175] Hogy olly sok éjjelim álmatlan enyésznek,
Mellyek, óh esküszöm, századokatt tésznek,
Hogy más edgy se tessék, bár sok igyekezzen,
Hogy tanúlásimnak idõm ne kedvezzen,
Hogy siralmaimat sokan ki-tsúfolják;
Mind ezeket: szép Szûz! szemeid okolják!
Még-is én nem szûnöm nézni e' szemeket,
'S szeretem, bár szelnek szívemen sebeket,
Más felé fordúlni hányszor erõltetem
Szemeim; de el-hágy jaj, igyekezetem!
Sõt ha én azokat színte bé- húnynám-is,
(Mellyet nem tehetek, bátor akarnám-is:)
Úgy-is szemem-héjján által bé-hatnának
Fúlánkjai ki- lött szemeid nyilának.
Mint a' villám, melly a' magas égbõl le-száll,
Útat nyít magának, semmi ellent nem áll.
Mivel fizet nékem annyi gondért szemed,
Leány! magad arra tanítsd-megg tetemed!
Majd midõn edgy ágyba nyugodni magaddal
Engedsz Galatéa, mint Házas-társaddal,
Kezdvén az álomtól e' szemek bádjadni
E' szemekre fogok fris tsókokat adni,
'S meleg szám veri ki belõlök álmodat,
Édesen lankasztó szunnyadozásomat.
Te pedig szemed tsak gyengén fel-veted;
De ismét le-tsapod, mert nem emelheted,
El-lankadásodat úgy jelented nyögve,
Hadd alugyam Kíntsem! mondván nyöszörögve.
Ha újra tsókollak: ki nyúlytod jobb kezed,
Kedvesed el-vetni azzal igyekezed.
De lankadtságodban nem bírván, el-ejted,
Kebelembe esik kezed, 's ott felejted.
Akkor meg azt fogom, magamhoz kaptsolom,
És gyengén 4e' gyenge kezet meg-tsókolom;
Tsókolom, azokat adván e' kezednek,
Mellyeket nem akart engedni szemednek;
[p 0176] Azután nyakamra, 's majd melyemre tészem,
Mellytõl meg nem újjabb hevûlésem vészem,
E' hevûlés újra szerelmem gerjeszti,
Míg nem lassan lassan szívemre sûleszti.
Illy gyönyörûséget vészek én szemedbõl!
'S éjjeli harmatot szívárgó kezedbõl.
Így soká múlatva nyakadba borúlok,
'S szemeidhez ismét új tsókokkal nyúlok.