FÖLDI JÁNOS: ENYIM JULISKA.

( Ez az érdemes Nyelvünk' elõ-segéllése körûl olly szerentsésen fáradozó Hazafi-társ D. Weszprémi Urnak leányát jegyzette el. (Kazinczy jegyzete.) ) 0138
Örömömnek gyönyörû hajnala tetszik!
Jegyesem már, kit akartam Juliánnám!
Jegyesem már Juliannám! - örömöm' hajnala tetszik!

Ha Juliskám maga szívébe vesz' engem,
Nem irígylem sem ama' Gracchusok' Anyját,
Se ama' Trójai Hertzeg piperézett Helenáját.

Az Apollóm' 's Eratóm' karjai közzûl
Megyek immár Juliusom' karjai közzé,
Julisom karjai közzûl meg' azok' karjai közzé. Te vagy immár bizodalmam! Te reményem!
Te maradj tárgya szerelmemnek örökre
Juli kintsem! Juli szépem! Juli diszem! Juli fényem!