FÖLDI JÁNOS: KORNIDES DÁNIEL HALÁLÁRA. 0131


Hát ragadod gyilkos halál Kornidest-is?
Pest a' Tudósoknak látom, merõ pestis!
Hát e' Fõket ide JOSEF azért gyûlytse,
Hogy a' nem vélt halál sírhalomban dûlytse?
Három esztendeje, hogy itt az Oskola;
Az alatt a' Halál hármat le-paskola,
Schoretics! ki után seregünk most-is óhajt! (Néhai Schoretics Mihály Uûr, az Universitásban a' Betegágyak körül való gyakorlásnak nagy hirû közönséges rendes Tanítója meg-hólt Pestenn 1786-dik esztendõkben Martziusnak 3-dikán. )
Fogarasi! kit két Magyar Haza sóhajt! ( Fogarasi József Úr pedig, midõn már a' Pesti Universitásban lejendõ közönséges rendes Tanítói Hivatalra magát ajánlotta, és tsak nem induló félben vólna; meg-hólt Erdélyben, 1784-dik esztendöben December vége-felé, mellynek utolsó napjánn el-temettetett. Vólt ugyan ezen Fogarasi Úr elõtt Hisman Úrnak-is ide hívatala Göttingából; de ez-is el-jövetele elõtt meg-hólt. )
Kinek ditséretét Europa halmozta,
Ritka Bõltseségét hétszer jutalmozta.
Ez, Hivatalára még tsak ígérkeze;
Óh fájdalom! soha közzénk nem érkeze !
[p 0132] Indúló szándékát szinte mikor fõzte;
Meg-tudta a' Halál! õtet meg-elõzte!
Tsak most el-ragadá kebelünk Kedvessét!
Kornidest, Hazája bõlts Árkhimédessét!
A' Magyar Régiség 's lett-dolgok Búvárját,
Hazánk Történeti' hív Leveles-tárját.
Melly Végzés, melly dühös Tsillag álja Pestet?
Hogy illy véletlen veszt ennyi Tudós Testet!
Mit gondolsz mord Halál, rá éhezett Párka!
Hogy illy Férjfijakkal teljen a' sir árka?
Hát illyeket kíván ehes gyomrod étkül?
Nem lehet, hogy neked ezt ne tudjam vétkül?
Roszsz Pásztor vagy, hogy fõbb Díszinkkel így számolsz!
Kegyetlen vagy, hogy illy kímélletlen vámolsz!
Fõ Oskolának, gyászos Tziprus Erdõt ûltess!
Illy tsapást, ha így jár, mellyel keserûltess!
Ne!! óh g! kedvezz még edgy-néhány Fényünknek!
Ne szakadjon nyaka Reményünknek!
Tartsd-meg kiket adtál Hazánk örömére!
E' fõ Oskolának örökös diszére!!!