FÖLDI JÁNOS: HALOTTI VERS? EDGY GYENGE SZÜLÖTT TEMETÉSÉRE 1781-BEN. (ANAPESZTUSZ-MÉRTÉKEKRE,) 0127


Ah! melly szomorú ez az óra;
Zokogó seregünk bizonyíttya!
Mert bús libitinai szóra
El-epedt ajkait kiki nyítja.

Edgy gyenge virág el-enyészik,
Mikoron alig érte nyitását!
Meg-emésztõ férge tenyészik.
'S nem hagyja tovább maradását.

Edgy gyenge tüzetske, jelessen
Tsillámlva, szemünkbe tsapódék:
De kilobbant lángja sebessen
El-aludt, 's hamúval be-vonódék.

Jaj! víg örömünk' elejében
Elenyészett gyenge virágunk!
Jaj! zöld tavaszi levelében
Lenyesett, 's elesett jeles águnk!

Jaj! melly hamar el-mene tõlünk
Szép hajnala drága napunknak!
Hamar el-vitetik mi elõlünk,
Kit igen szeretnénk mi magunknak.

De szemünk vizeit, hamújára
Tsakugyan meg-eredve ne hintse!
Lám gyermeki gyenge korára
Odament, hová Jézusa, kintse.

[p 0128] Atya adta kezébe Atyának,
Bizonyos lesz gondviselése:
Illõ, hogy az édes Anyának,
Szûnjék szeme' zápor esése.