ÉDES GERGELY: A' TEOSI ANAKREON' VERSEI 0074


XXIX. Anakreonról.

Anakreon! midönn én
Hazánk! leges legédesbb
Nyelvén tanítom édes
Múzsádat énekelni
'S lantolni; végre rólad
Mit tartok és mit érzek?
Múzság' szavával aztis
Nyilvánn kimondjam? Ímé
Örömmelis felöled
Megvallom azt hogy engem.
Víg lelked által, a' melly
Múzád' szerelmes és szép
Lantjánn lebeg 's danolgat,
Midönn elövesz ollykor
A' bánat és komor gond,
Vídítasz és fejemböl
Kiüzöd aggodalmim'.
Azomba nemde nem te
Tnaítod aztis eggyütt
Hogy e' csalárd világnak
Mint kell becsülni kincsét?
És mint lehet komor kedv
Rágalmazás, czivódás
Nélkül szerelmes és víg
Társalkodással élni?
És végre nem te adsz-e
Eggy legvilágosabb szép
Példát elömbe, mint kell
Kerek beszéddel élvénn
A' Kelemekkel eggyütt ! A' Múza' lantja mellett
Danolni 's inni nyájjas
És bölcs dühösködéssel?
Óh mert szeretni méltán
'S becsülni tégedet csak
A' nem tud a' kinek jó
Ézlése nincs 's nem érez.

[p 0073] Anakreoni IRAMATok.

I. Pallasz Görög Poétáé Anakreonból.


Ösz fejemet nézvénn úgy szóllnak az aszszonyok:
óh vén
Bár tükörbe tekints, elhagya szebbik idöd.
Én pedig azt, ösz bár barna hajam legyen,
ppen
Felse-veszem futvánn élttem' utolja felé.
Szüntetem illatozó kenetekkel, zöld koszorúkkal
'S jó borrall keserübb elmei gondjaimat.

II. A' mézlopó szerelem. Teokritusé Anakreonból.

A' tolvaj szerelem hajdon méhkasba lopódvánn
Lépes mézet akart abból elorozni magának
A' mikor eggy mérges méhecske kezébe ragadvánn
Mindenik újja' hegyét kezdé szurkálni 's az egygyik
Újja' hegyét csakugyan fúlánkal megsebesíté.
Ezt ö fájlalvánn újjába huhúkola 's osztánn
Lábaival vervénn a' földet idestova futkos.
Majd Vénushoz ered 's mutogatja sebét panaszolva
Édes anyám! úgymond, jaj nézd! nézd! eggy pirinyó vad,
A' neve méh! rajtam milly fájdalmas sebet ejtet! -
A' ki reá mosolyodvánn mond: nem vagy te hasonló
Kis méhecske? teis pirinyó léttedre nyiladdal
Gondold-el milly' sok 's még fájdalmasbb sebet ejtesz!