CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: MÉG EGYSZER LILLÁHOZ. 0165


É N szenvedek, 's pedig miattad,
Miolta szívem, elragadtad,
Édes Kegyetlenem!
El-elhalok, mihelyt te jutsz eszembe.
'S így kell talán e' gyötrelembe' Örökre sínlenem.

Értted borong éltem' tavassza;
Mert nincs Nap, a' melly elfogyassza
A' rám vonúltt ködöt.
Sír tisztelõd, ha kél, ha fekszik,
Miólta Azzal nem dicsekszik,
Kiben gyönyörködött.

[p 0166] Sír tisztelõd, kétségbe esvén,
Miolta tõled távol esvén
Reménye füstbe szállt;
Holtt-álom ûl zsibbadtt ölében,
'S gyakran ijesztõ képzetében
LILIT, LILIT kiált.

E' szóra karjaim kinyúlnak,
De csak sovány homályba húllnak.
Nincs LILLA, nincs öröm!
Már nyugtom' éjjel sem találom,
Mert ott is ébren tart az álom,
'S fejem' LILIN töröm. -

Óh, melly keserves annak élni,
Kinek tovább nincs mit reméllni,
És mégis élni kell!
Él az, de nincsen benne lélek.
Az és tüdöm is, bátor élek, Lelketlenûl lehell.

És tán te, szép Szememvilága!
Úgy élsz, hogy életed' virága
Virít, míg én halok. -
[p 0167] Adná az Ég! Azonn örûlnék.
Könnyemnek azzal eltörûlnék
Felét az Angyalok.

De tán, LILIM! te is kesergesz?
Rabgerliczém saskézbe hergesz,
'S kéred segédemet?
Hijába már, Kincsen, hijába!
Csak az Halál' jégsátorába' Ölelsz meg engemet.