CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: A' TIHANYI EKHÓHOZ. 0161


Ó H TIHANNAK ríjjadó Leánya!
Szállj ki szent hegyed közûl.
Ím, kit a' sors eddig annyit hánya,
Partod' ellenébe ûl.
Itt a' halvány Holdnak fényén
Jajgat és sír elpusztúltt reményén
Egy magános árva szív. : :

Míg azok, kik bút, bajt nem szenvednek
A' boldogság' karjain,
Vígadoznak a' kies Fürednek
Kútfajén és partjain;
Addig én itt sírva sírok.
És te, Nimfa! a' mit én nem bírok,
Verd ki zengõ bértzeden. ::

0162 Zordon erdõk, durva bérczek, szirtok!
Harsogjátok jajjaim!
Tik talám több érezéssel bírtok,
Mintsem embertársaim,
Kik kebelekbõl számkivetnek,
És magok köztt csúfra emlegetnek
Egy szegény boldogtalant ::

A' kik hajdan jó barátim voltak
Még felkõltek ellenem,
Üldözõim pártjához hajoltak:
Óh! miket kell érzenem,
A' midõn már õk is végre
Úgy rohannak rám, mint ellenségre,
Bár hozzájok hív valék. ::

Nincsen, a' ki lelkem' vígasztalja,
Olly barátim nincsenek; Vállat rándít, a' ki sorsom' hallja;
Már elhagytak mindenek.
Nincsen szív az emberekbe':
Hadd öntsem ki hát vas kebletekbe
Szívem' bús panasszait. ::

[p 0163] LILLA is, ki bennem a' reménynek
Még egy élesztõje volt,
Jaj, LILLÁM is a' tiran törvénynek
'S a' szokásnak meghódolt.
Hogy vagy most te, áldott Lélek?
Én ugyan már elhagyatva élek
A' tenger kínok között. ::

Óh, van é még eggy erémi szállás,
Régi barlang, szent fedél,
Mellyben egy bõlcs csendes nyugtot, hálást
E' setét hegyekben lél?
Hol csak egy kõ lenne párna,
Hol sem ember, sem madár nem járna,
Mely megháborítana. ::

Abban, gondolom, hogy semmi jussal
Ellenkezni nem fogok,
Hogyha én egy megvetett virtussal
Itt egy kõben helyt fogok.
'S e' szigetnek egy szögében,
Mint egy Russzó Ermenonvillében,
Ember és polgár leszek. ::

[p 0164] Itt tanúlom rejtek-érdememmel
Ébresztgetni lelkemet,
A' Természet majd az Értelemmel
Bõlcsebbé tesz engemet.
Távol itt, egy Másvilágban,
Egy nem esmértt szent magánosságban
Könnyezem le napjaim. ::

Itt halok meg. E' setét erdõben
A' szomszéd Pór eltemet.
Majd talám a' boldogabb idõben
Fellelik sírhellyemet:
'S a' melly Fának sátorában
Áll egyûgyû sírhalmom magában,
Szent lesz tiszteltt hamvamért. ::