CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: BARÁTOMNAK. 0159
I LLYEN dorgálást, barátom,
Tõled már sokszor hellék,
Hogy magam miért bocsátom
Úgy el, bár vidor valék?
Mért vagyok most ollyan gyáva,
A' ki másszor, mint egy páva
Voltam a' felõltözött
Víg Gavallérok között?

Azt is hányod a' szememre,
Hogy most bús, komor vagyok,
És hogy már ifjú-létemre
Mindenemmel felhagyok,
[p 0160] Én, ki másszor a' lyánykákat,
És egész kompániákat,
Kedveltetni jól tudám. -
Úgy van: LILLÁT bírtam ám.

Most pedig már bús kedvébe' Szívem csak szomorkodik,
Öltözöm csak neglizsébe,
Két orczám halványodik;
Nem kedvellek társaságot,
Sem leányt, sem tzifraságot. -
Úgy van: LILLÁT fájlalom - -
Oh te, eltûntt Angyalom!