CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: SIRALOM. 0157


G ERLICZEKÉNT nyögdécselek,
Vígasztalást már nem lelek,
Nálad nélkûl, mintegy árván,
Kietlen pusztákon járván.

Ah! örök gyászt szerze nékem
Elrablott gyönyörûségem.
Más lett boldoggá általa,
Ki az én reményem vala.

Nékem pedig bú, siralom
Szerelmemért a' jutalom;
Miólta azt elvesztettem,
A' kiért élni szerettem.

[p 0158] Kiáltozom fûnek, fának,
Kedves Nevét itt LILLÁNAK:
Õ pedig ûl más ölébe',
'S nem is jutok tán eszébe.

Gyászra dûlt éltem' hajnala:
Bóldogságom' szép Angyala! Várhatom e' valahonnan,
Hogy megvígasztalsz újonnan? -

Halavány Hold' bús világa! Te légy kínom' bizonysága;
Te sok álmatlan éjjelem'
Eggyütt virrasztottad velem.

Süss Kedvesem' ablakára,
Hints lágy álmot szemhéjjára;
Hogy a' bájoló Szerelem'
Párnáján álmodjék velem.

Te pedig, óh kedves kellõ
Álomhozó esti Szellõ!
Legyezd gyengén Angyalomat,
'S ejtsd mellyére egy csókomat.