CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: HABOZÁS. 0130


I TT hagynám én ezt a' Várost, ha lehetne
Ha engemet az én LILLÁM nem szeretne.
Örömmel megválnék tõled, komor város,
Ha menésem az övével lenne páros.
De melly édes örömtõl kell megfosztatnom,
Ha nem lehet szép hívemmel itt múlatnom,
Ha Északra lakik már Õ, én meg' Délre,
Ha csókokat raggatnom kell csak levélre.
Óh iszonyú Búcsúvétel,
Melly egy áldott szívtõl vét el!

[p 0131] Itt hagynám én ezt a' Várost, ha lehetne,
Ha engemet az én LILLÁM nem szeretne.
Öszveütném sarkantyúmat, megindúlnék,
Még e' város felé háttal sem fordúlnék.
De egy égõ szívet hagyni magánosan,
Melly kivûlem beteg lenne halálosan,
Nem engedi a' szövetség, 's a' szerelem,
Melly lángoló tüze által harczol velem.
Óh millyen két szörnyû Gond fõz!
Egek! LILLA! Ah, mellyik gyõz?

Itt hagynám én ezt a' Várost, ha lehetne,
Ha engemet az én LILLÁM nem szeretne.
Vígan tenném fel lantomat szekerembe,
Ha Õtet is ûltethetném az ölembe.
De ki elõtt kell danolni már énnekem?
Egy pár édes Csókot kitõl nyér énekem?
Ki bíztatja Múzsám' édes mosolygással?
Ki önt belém lelket egy fél pillantással?
Árva Múzsa! árva Író!
Óh, lesz é egy bíztató szó?

[p 0132] Nem hagyom itt ezt a' Várost, mert nem lehet,
Mert LILLÁTÓL szívem búcsút nem is vehet.
Nem mehetek; tartóztatnak szent kötelek.
Szívem gyengébb, mint meg tudna víni velek.
Múljatok hát, szép szándékok! maradjatok,
Ha LILLÁT is el kell hagynom miattatok.
Lemondok a' dicsõségrõl, bár szeretem,
Csakhogy ezen gyöngy Kincsemet megvehetem.
Õ érette megvetem mind azt,
A' mi tõle külön szakaszt.

LILLA.

Hagyd itt, Hívem! ezt a' Várost, bár nehezn,
Bár szeret is szegény LILLÁD, 's könnyez ezen.
Hagyd itt! Szívem kebeledben fog gyúladni,
A' tiédnek az enyimben kell maradni.
E' hév Csókban, mellyet szádra ragasztottam,
Lelkem' minden indúlattal kibuzgottam. - [p 0133]

VITÉZ.

Vedd el te is én tõlem, kegyes Lélek!

Csak árnyékom megy el; magam benned élek. -

Kellemes Szûz! - (LIL.) Ah, kedves Hív! -
(KETTEN) Ne félj: néked dobog e' Szív!!