CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: A' BÉKEKÖTÉSRE. 0123


T ÕLTS pohárt, gyermek! nesze tõlts fejér bort;
Mert fejér borral fogom innepelni
Boldog esztendõnk' ide érkezését:
Tölts bele, gyermek!

Most örûljünk már, mivel, ah! az elmúltt
Gyászos esztendõ sok ezer magános
És közönséges bajokat hozott rám,
'S árva hazámra.

Visszatért immár olajággal a' frígy,
A' kemény hadnak kialudt kanócza; Múlik a' jajszó, 's örömünket áldott
Béke tetézi.

[p 0124] Béke! Frígy! óh két nevezet! mi hányszor,
Értetek hányszor, 's be' heven sohajtánk!
Négy betü: négy-négy poharat csapok fel
Értetek én is.

Éljen a' szent Frígy szomorú hazánkban,
Fel ne lázzadjon soha békeségünk;
Hogy sok esztendõ' elejére jussunk
Illyen örömmel! -

Boldog Ország az, 's az Arany világnak
Látszik ott némelly fogyatéka, mellynek
Tiszta csendesség kebelébe' nyugszik,
'S nints hada kinn is.

Boldog Ország az, hol az árva 's özvegy
Nem bocsát, sírván, az egekre átkot,
Szántogat minden, 's kiki szõlejében
Kényire munkál.

Semmi mesterség nem enyészik ottan,
Gazdag a' kalmár, 's az egész közönség,
Ott tanít a' bõlcs, danol a' poéta,
Él az igazság.

[p 0125] Ah, ti felperzselt legelõk' parázsa!
Öszvedûltt várak' 's faluk' omladéki!
Vérbe tajtékzó patakok! 's dögöktõl
Bûzlete, és, fõld!

Ah, ti borzasztó fene Látomások!...
Félek illy gyász színt ecsetemre venni -
Átkozott volt az, ki elõbb örök hírt
Hadba' vadászott!

Durva Hérósok! noha száz babértok
Lenne a' bérem, vagy ez a' világ is;
Még se kívánnék veletek cserélni:
Míg LILI kedvel.

Csakhogy e' kedves haza békességben
Álljon, és légyen pecsenyém, kenyérkém,
'S jó magyar nektárt igyam arra: eb lesz
Néktek irígytek.

Csak közel hozzám ne dörögjön ágyú,
Hogy barátimnak fecsegésit értsem,
Csak picziny lantom cziczorázzon: ždjõ
Trombita - dobszó!

[p 0126] Óh dicsõ két név: Szerete! Barátság!
Óh becses két név: Puky, hív barátom!
És te óhajtott LILI, életemnek
Édes arányja!

Négy betûbõl áll neve mindeniknek,
A' kiket szívbõl szeretek: te Gyermek,
Hozz elõ négy-négy poharat! Ma inni
Kell ezekért is.

Boldog esztendõ legyen ez Tinéktek,
Érjetek még több 's gyönyörûbb idõket:
Véletek légyen nekemis sok illyen
Jánusi víg nap!