CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: A' TÁVOLRÓL KÍNZÓ. 0115


R ÉG' nem valék te véled szemben,
Rég' is nem láttál engemet:
'S ládd, mégis távollétemben,
LILIM! gyötörtél engemet.
Bár félre volt lakásom - félre,
Északra lakván én, te Délre:
Mégis tüzed velem lakott,
Mindég perzselte Északot. -

Most a' tûz mellett vagyok:
'S nincs olly szenvedésem;
Mert égésim olly nagyok,
Hogy meghalt érzésem.