BESSENYEI GYÖRGY: ÕSZ. 0100


A' természet gyermek, 's ifjú vólt tavaszszal
Ember-korra jutott a' gyümöltsös nzárral; [!]
A' deresült öszben öregszik meg végre,
Melly meg lankadván jut erötlenségre.
Szomorodik minden, ritkúlnak az Egek,
Húllott hó harmati ragyognak, s jegesek.
Zúzmarázok húznak be füveket fákat,
Hideg ködök fedik a' szöke halmokat.
A' szél zuhogása nem hallik füveken,
Nem igen zöröghet a' fa leveleken.
Tsak mormolva szalad a' száraz ágakon,
Süvölt a térségbe tövis-en, 's bokrokon.

Az egész természet meg halaványodik,
Színe az hideggel öszül 's rántzosodik.
Tsendesek erdeink, sárgúlnak bú-okba-
Húllatják levelek' gondolkozásokba.
Mellyek hogy szárazak szüntelen tsörögnek,
'S a' bújdosó széllel alá s' fel repdesnek.
Hideg ösz párkákkál gözölnek a' tavak,
Fejér fellegekkel borongnak az havak.
[p 0101] Minden terméseket takarnak a' téltül,
Hogy ne romoljanak fagyosúlt szélétül.
Mezö térséginkrül pusztúlnak a' vadak,
Erdöre, nádakra bértzekre nyomúlnak.

A' gondos természet meg fáradt, szunnyadoz
Javait ki adta; nyugszik már, 's álmodoz.
Fejér koporsóba fekszik nyugalmára,
Mellyet a' tél készít néki halálára.
Igy az ösz, öszítvén e' nagy természetet,
El múlik, 's utánna húzza a' rút telet.