BESSENYEI GYÖRGY: AZ EMBERNEK PRÓBÁJA. 0117


Nemesi szõletés.

Mit tesz' ha egy régi Nemzetbül szûlettél?
'S érdem nélkül atyád' vérébe Ur lettél?
Ha nintsen erkõltsõd, mellybe (b) nemesülhetsz,
Soha a' Világtul jól nem betsültethetsz.
Hogy légyen nyugalmad úgy az útállatba?
Mit segit úr' véred rajtad fájdalmadba?
Ha tulajdonsága alatsony Lelkednek,
Nemesen nem viszi rendit életednek:
Vigasztald magadat szamos jószágiddal,
Nemes vagy 's légy büszke gyalázataidal.
Tsak a' jó erköltsbe van neme szûletés,
E're minden karba gerjedhet késztetés.
Egy embertelen Ur, soha nemes nem lész.
Sem kedves híreket maga felõl nem tész'.
A' ki rabjává lön kívánságainak,
Tsak pásztoráis lesz szerzett barmainak.
Mindenkor járkál vele vagy insége.

[p 0118] Nagyság.

Kibe lehet nagyság? a'ba a' ki vért ont?
'S mint egy ragadozó népet, országot ront?
Vagy a' ki tudományt szerez elméjébe?
Hogy a' Világ dolgát forgassa fejébe.
A' nagy természetbe ha nints szelédségek,
Mind kettõjõk' él'tét meg- verték az Egek.
Az okos manérú, tolvajló eszével,
Olly, mint egy garázda Vitéz, fegyverével.
Egyik okossággal tsal az igazságba;
Másik szabad gyilkos az halandóságba.
A hív természetnek tõrvényéhez szabjunk
Minden méltóságot, 's igazak maradjunk.
Kûlõnben ha tsalárd kõzõttûnk a' nagyság,
Életûnk' ostora, és bûszke bolondság.
A' ki tõrvéynyeitt igazán isméri,
Az, igaz nagyságát Királytól nem kéri.