BENYÁK BERNARD JÓZSEF: A' TUDOMÁNYOK' KIRÁLYI MINDENSÉGÉNEK BUDÁN VALÓ HELYHEZTETÉSEKOR. ZENGÕ HANG. 0015


Örömmel tellyes Nap! te édes Anyánkat, ( Felséges Márja Trézsia, Magyarok' Királynéja. )
Nem tsak bölts tollakkal,
Ditsérö munkákkal
A' tanúlt világra ujolag futtatod;
Hanem mint mindenkor egy Remény-Tanyánkat
Éltes napjaiban,
Drága óráiban
Ujabb vídámságra méltóképp juttatod.

Hogyne örülne is? látván Tárházának
Ditsö tetézetét,
Nagy igyekezetét
Országunknak közép pontjára indúlni,
Gyarapodik ezzel a' Magyar Hazának
Méltó ékessége,
Igaz ditsösége,
Fog egyszersmind Arany-Üdeje fordúlni.

[p 0016] y Ime emelkedik Pallásnak ) bölts Kara
Honnan Ékesszólás
Több hasznos újolás
Mint tsillag egünkön örömünkre tsillog,
Igy tsoportosodik Budának várára
Sok betses Tudomány
Eszes új Találmány,
A' Fegyverpiatzon Böltselkedés villog.

Harmadszor tarlóznak már szántóföldeink,
Parnassus' ) szüzei,
Édes Magyar Hazánk nagy Királynéjának
Hogy fejet hajtanak. Görbülnek térdeink,
Látván, hogy Védelmünk,
aNYáNK, 'S fEJEDELMüNK
Vezérli seregét Apollo' Karjának.

Tündöklöttek ugyan eddig várasinkban
Athénás' Böltsei,
Velek szép Kintsei;
De már Az sem adhat Magyarnak újságot.
Plàtó, Máró, Newton ül Oskoláinkban,
Oktató Székekbe,
Jól olyó rendekbe
Emelte Trézsia az agg Tánúságot.

Sem Róma, sem Párizs nem teszki Magyaron,
Nints olly bölts Lelemény,
Észnek bár mi kemény,
Hogy azt ne válalja jó véggel magàra;
Márs' gyözö paisát hordozza Jobb-karon
Nagy, 's bátor szívével,
Észszel és elmével
Akármi Tudományt igazit szavára.

[p 0017] Köszönd tehát Hazám kegyes Aszszonyodnak,
Márvány Oszlopot tégy,
Emlékezö hogy légy;;
Ez fog lenni igaz hálálásnak díjja.
Áldozd-el magadot egy illy Pallásodnak!
Édesded ajjakkal
Mond méltó szavakkal:
Élj Anyánk Nagy Márja! Felséges Trézsia!