BATSÁNYI JÁNOS: BÁRÓTZI SÁNDORHOZ. (Budáról, 1786) 0013


Énekelni fogunk majd nemes lelkedrõl,
Mennyit érdemlettél édes nemzetedrõl,
Hogy késõbb unokánk, emlékezetedrõl
Hallván, tisztelettel szóljon nagy nevedrõl.

Felfedezvén nyelvünk fényes méltóságát,
Elûzted sok magyar elõbbi vakságát,
Ki másnak koldulván rongyollott jószágát,
Nem látta tulajdon õsi gazdagságát.

Elveti hályogát ugyancsak végtére,
Melyet az idegen maszlag vont szemére;
Tekint íróinak immár érdemére,
Könyveket szentelvén Bárótzi nevére.

Csudálja szavának mennyei szépségét,
S neveti szomszédink bolond irígységét,
Kik, régen orrolván hazánk dicsõségét,
Ezáltal akarnák alázni felségét!