BATSÁNYI JÁNOS: KLÓRISHOZ. 0012


Ha még soká szeretlek-e,
Könnyes szemekkel kérdezed,
Természet édes gyermeke!
Bús szívemet mint vérezed...
S hát vélheted, dicsõ alak!
Hogy téged én elhagyjalak?
Tetõled függ az életem,
Ah, csak tebenned lelhetem
Fel mindenem.

De - "Meddig"? Azt nem mondhatom
- Lelkem! - mivel nem tudhatom,
Mikor talál
Rám a halál.

786)