BARÓTHI SZABÓ DÁVID: AZ EGESSÉG VÍDELMEZÉSÉRÖL. 0274


Ám de (mivel sokféle, 's magok közt öszve tsatázó
Részekböl, elementomokból
Szerkesztetve vagyon testünk:) ha nem hajtana hasznot
A' fellyebb adatott tanátsom;
'S terhesb' lankadtság tagokon terjedni találna:
Émelygést ha szerezne néked
A

tsak imént kedveltt falat: e' nem meszsze tsavargó,
'S majd majd rajtad ütö betegség'
Hír mondója, szemed nyitsd itt fel. Légy te magadnak
Orvoslója: gonoszt elözz meg.
Minden gyógyítást izzadtság, 's nem kis üdöre
Vontt éhség meg halad; mivelhogy
A' roszsz nedvet az izzadtság ki taszítja: ki nem tud
A' mellyet pedig ez merít'ni;
Majd mértékletes éhség azt meg emészteni fogja,
És meg menti fejed veszélytöl.