BARÓTHI SZABÓ DÁVID: AZ EGÉSSÉG MEG TARTÁSÁRÓL. 0271


Elsöbben gyönyörüségtöl magad ójjad: ez édes
Méreg. szokva ki van hideghez,
Höséghez, szonjúsághoz, 's éhséghez; egésség
Helyheztetve miben van, érti.
Mindnyájan alkotva vagyunk, én Dombim, agyagból,
A' melly Napnak hatsak hevétöl
Nem szí vaskos eröt, porh'nyó rög, 's szerte menendö:
Tartós lészen, ha meg keményül.
Bánj itt óva pedig, 's egy végröl hirtelen által
A' másikra ne szökj. Meleggel,
[p 0272] Hogy nem fér meg hideg, nyílván bizonyítja világot
Gyözö Sándor, halál kit ejte
Gondatlan mérészségért majd gyászos halomba.
El lankadva midön az írtnak
Terhe miatt, meg hevülve, 's nagyon izzadva jutott vólt
A' Tzidnus vizihez: legottan
Öltözetit vetvén (édesgeti, vonsza magához
A' víz gyenge hideg mivólta)
Abba le-száll, förödik, 's dorgálja vitézeit, a kik
Öt e' roszsz dologért meg intik.
A' szín képéröl de hamar tünik; a' meg ijesztett
Tsontokból a' meleg ki párlik:
Minden tagja merö fagy. Kezd haldoklani, kezdi
Víz el vinni, habok borítni.
Életben tsak alig maradott; ö rajta szerekkel
Orvos kéz tsak alig segéjte.
Nints pedig annál jobb, mintsem ha étellel, itallal
Bánsz mértékletesen. Ezerszer
Többeket ölt meg a' torkosság, mint fegyvere Mársnak:
Tudn'illik valamint az álló
Tó, mellyet forró hevivel szárítni ki nem tud
A' Nap; mást egyebet tenéyszni
[p 0273] Mérges halált okozó kégyóknál, és a' fülekben
Kínt szerzö, regelö, gaz, otsmány
Békáknál, 's minden rothadtság', büz, dohot évö
Férgeknél: gyomor úgy, ha meg van
Étkeknek sokaságával terhelve, mivelni
Mit fog, kérlek, ha nem mirígyes
Nedvességet? ezen kút föböl már mi fakad ki?
Innen kelnek hideg-lelések;
A' száraz kehek innét, és köszvények erednek;
Víz-kórság gyökerez, szivárog
Innét, és dagadoz: fönek fájdalma, vesének
Gyötrelmi, a' szegezés, nyilallás,
'S minden más efféle kemény hóhéri tagoknak
Innen vagynak. Azért kevéssel
Élj, 's mintegy orvosságúl, Ha meg akarod édes
Ételtöl
magadot, 's etzettel
Készülttöl, ha kövért el mellözsz, Dombi, ha fel kelsz
Asztaltól eleget nem évén Étkedböl soha; hogyha midön eszel, halkal ebédlesz,
Jó karban marad az egésség.