BARÓTHI SZABÓ DÁVID: ZEUKDESTÖL ÍRATOTT AGG NÖ. ASKLEPIADES RENDI SZERÉNT. 0266


Egy agg nöt, ha mit írt, mesteri kézzel írt
Bölts Zeukses. Ugyan is rólla bizonnyal azt
Mondhatták: eleven, 's mérges halált lehel
Rá nézökre; szokott mint a' Medusai,
'S kégyókkal rakodott fö kikit ölni meg.
Mankó van keziben, mellyre vajutt korát
Bízhatná: feje tsak tök, haja mind le folyt:
Nintsen vér ereiben, nints foga, mind ki húllt:
Elvensége ki hült; már tsupa fonnyadék,
'S száraz törsök: ezer rántzok az homlokát
Fel túrták: töpörödt böre pofájinak:
Bé horpadt szomorú két szeme; két odú
Méllységébe merült, 's fogta homály körül:
Tompúlt orra, levez szertelen, és tsepeg,
A' mellytöl kebelén köntöse nyirkosúl:
Horgadt álla, hegyess, dölled elöre ki;
Bé van rántva pedig szája viszont fülig:
Hátán újj iszonyú hát hever, a' mitöl
B djadván, [!] 's teherét birni, viselni nem
[p 0267] Gyözvén, horgad elé, 's törped az agg dada.
Ezt Zeukses mikor így írva tekéntené,
Tetszék néki nagyon e' tsuda vén szatyor;
Kinn indít nevetést, 's olly hahotára kel,
Hogy lelkét katzagás közbe katzagta ki.