BARÓTHI SZABÓ DÁVID: A' DUNÁN LÉVÖ HAJÓZÁSRÓL. 0167


Szél támad: víz háborodik: veszedelmek el érnek;
Itt is, amott is az hab kisded hajónkba szakad.
Majd az halál torkába jutunk; majd metszik a' Párkák
Éltünknek fonalát: majd kiki sírba megyen.
Rajta tehát: szaparán keljünk kormányra legények:
Mint két óldalról a' vízet hajtsa lapát.
[p 0168] Külömben, mellyet múlatságunkra kerestünk,
Hidjétek meg, örök bánatra válik ez hely.
Ellenben e' veszélyt meg gyözvén, 's partra ki kelvén,
Mindnyájunknak szívét el lepi mézes öröm.