BARÓTHI SZABÓ DÁVID: PARASZTI MAJORSÁG. 0205


Rendbe-szedetése, 's magyarázatja azon szavaknak, a' mellyek ezen elsö részben meg-jelennek, 's egy-valakinek az olvasásban bajosabb értelmek miatt akadályt tehetnének.

A.

Ádáz Dühös.

Africus Afrika felöl fúvó szél.

Agg Régi, vén.

Aggastyán Beteges, meg-vénhedett.

Akar Akár.

Ál Álnok, tsalárd

Alajtom Állítom, ítílem.

Alak Báb; szép.

Alakos Komédia-játszó.

Ajázom Zabolázom, fékezem, kantározom.

Alagya Hat-ötös vers.

Alamuszta Rest, lajha, lanyha, lajhár.

Alom Disznó alá vetett szalma.

Alkonyodás Estveledés, nap' hanyatlása.

Aluszékony : Álmas, szunyáta.

Apollo Böltsességnek, jövendölésnek, versnek, orvoslásnak Istene.

Apolom Ölelem. tsókolom, apolgatom.

Apród Darabant, Inas. Apródesztendö, próba-esztendö.

Ara (régi szó) meny.

Árbotz, vagy Árbutz-fa Vitorla-fa az hajóban.

Ászok Kantár-fa, a' min fekszik a' hordó.

Aszály, aszszály, aszályság Szárazság.

Atropos Eggy a' három Párkák közül.

Auster Déli szél.

Altzídes Herkuiles.

B.

Baj Bajlódás, viadal, ütközet.

Bakkus Bromius, Iakkus, Liéus, Bornak Istene.

Bányászna Bányászat, minden-féle értz.

Bokor Egy pár.

Bontzok Nyaki drága ékesség.

Boreás Éjszaki szél.

Botor Kába, tsába, ostoba.

Bötkö Görts, Göts, tsomó.

Buga Guba, gubats, galles.

Burok Zöld ág, levelesség; vagy Gyermek-tartó lantorna.

Börtön Tömlötz. [p 0206]

Dagály Duzmadtság, fel-fortyanás, mérgelödés.

Dákos Rövid kard, handsár.

Dal. Ének.

Dandár Sereg.

Dédösöd Nagy apád' nagy apja.

Deli Nevezetes, serény, eleven.

Dertzés Kemény, komor.

Div, divat Váltság, le-fizetés.

Diszke Esztendös bárány.

Dob Büz.

Dödörögni Fázódni.

Dölfösség Büszkeség, kevélység.

Durzadt Borzadt, éktelen.

Dús Bö, gazdag.

Duzmadt Fel- fútt, dagadt.

E.

Egyem Mondom, tudni-illik.

Egyemben Eggyetemben.

Ekkédig Eddig.

Élet Eledel.

Eme Mag-disznó.

Enyegetem El-rejtem, melegítem.

Erdei Vad-disznó.

Eresztvény Terjedö, nevekedö erdö.

Érték Erö, tehetség.

Eszterag eszterag Gólya.

Eurus Nap-keleti szél.

Elig Alig.

F.

Falka Darab, tsuport.

Faunusok Erdei Istenek.

Finnyás Rút- kényes, kevély.

Fitzerézem Ékesítem.

Fólnagy Major, Majoros.

Vad-rétze.

Fültt Meg- hevültt.

Fürge Fris, eleven.

Fütyészni Vadászni, nyomozni, keresgélni.

G.

Gaj Göröngy, rög.

Gamat Otsmány, parasztos, motskos.

Galád tsúnya, fösvény.

Gally Leveles ág.

Garmada Rakásra vertt gabonaszemek.

Geréb Majoros, vagy töltés, gát.

Gépely Fel-vonó, tekerö eszköz.

Gödölye Ketske-bak, Gedelye.

Gög Kevélység, felfúvalkodás.

Göje Gönye, Kotza, eme-disznó.

Görgö-fa Döngölö-fa, egyengetö sulyok.

Gözü Lélekzö

Gufa Gelyva, golyva.

Gyapor, gyapora gyümöltsözö, tenyészö.

Gyakor Sürü.

Gyaránt Gyalánt, gyanánt.

Gyér Ritka

Gyermekdéd Gyenge, fiatal.

[p 0207] H.

Habarts Habarék.

Hadarázni Tétova ki-verni valamivel.

Halkal Hákkal, lassan, halgatva.

Hant Pásint, Gyep, Göröngy, darab föld, tsuport.

Hasábolni Hasítani.

Hason-rész Hason fele, fél része valaminek.

Hátahoporjás-hely Hátahupás Követses, darabos, tsuportos, egyenetlen hely, vagy út.

Hebehurgya Maga gondatlan, szeles elméjü, hirtelen.

Hetyke Magát rá-tartó.

Hézak Hézag, üreg.

Hi, Hiú Üress.

Hód Vidra.

Hogy-nem Hogy-sem.

Hutyoró Súgár, hajló veszszö.

Hültött Hültt, Hidegültt.

I.

Jakabolni Tsalni.

Ideg In, húr.

Ib, Ihász Júh, Juhász.

Ihlem Belsö-képpen meg-szállom, világosítom, gerjesztem.

Iker Kettös gyermek.

Ilonka Ilona.

Ing'váyny Ingovány, seppedék, földnek nedvessége.

Iramló ló Poroszkáló, gyorsan, 's kedvesen járó ló.

Jós, Jósolni Jövendölö, Jövendölni.

Jövés Növés, hajtás.

Izronban Ízben.

Iztagos Izmos, testes.

K.

Kajáts Kajsza, rövid, görbe.

Kajmatsos Horgas, kaptsos.

Kalandozni Szédelegni, tsavargani.

Kalongya Kepe, búza-kereszt.

Kalóz Dúló, Tolvaj, kóborló.

Kankarik Kankarék, kút- kerék, víz-tekerék.

Karaj Karima.

Kártékony Kártévö, Kajtár.

Katzor Metszö-kés.

Kegy Kegyelem, kegyesség.

Kegyelet Égi szivárvány.

Kéj Jó kedv, akarat valamihez.

Kény Öröm, gyönyörüség.

Kepe Rakás gabona, kalangya.

Kép- vas Dárda, lántsa.

Koszta (régi szó) Gólya.

Kétes Kéttséges.

Ketske-olló Ketske-fi.

Kies Gyönyörü.

Koboz Lant, hegedü.

Kob Olvasztó kementze.

Kopár Kopasz, meddö.

Kor Üdö, élet-ideje.

Kornyadozni az egészségben gyakor változást szenvedni.

Kötelék Öszve- kötés, kötölék, valamit tartóztató szerszám, nyalábba-vétel.

[p 0208] Kutak tempe, törpe.

Kútya Kunyhó, kunnyó, hajlékotska.

Kürtö Kémény.

L.

Langyos Lágy-meleg, Lagymadag.

Láp Ingovány.

Lapátz Igyenes föld.

Latziom Olasz-Országi tartomány.

Lemez Vas az ekében.

Lepel Bé-födö, fedél.

Lom Fagyos zúzmaráz a' fa' ágain.

Lepke Pillangó, lövöldék, leppendék.

Lomb Zöld ág.

Lutz-fa Luz-fa, luz-fenyö-fa.

Lyüki Kisded-, alatson.

M.

Makats Vakmerö, nyakas.

Mars Hadnak Istene.

Mart Paert.

Martzona Szilaj, vad.

Menyezet Bóltozás', Padolás' alsó része.

Mezge Fának édes leve.

Minerva Pallas, Böltseségnek Isten-Aszszonya, kinek a' békességnek jele az Olaj-fa fel-vólt szentelve.

Mindenba Mindenkor.

Mindenhol Mindenütt.

Mint- nem Mint-sem.

N.

Nadály Vérszopó, pióka, piótza.

Najadek Najadesek, Folyó-vizeknek Isten- aszszonyik.

Napéák Erdöknek Isten- aszszonyik.

Nátra Nádra, has, méh.

Negéd, Negédség, Kevélység.

Nyaláb Kötés, kötölék.

Nyirettyü Hegedü-vonó.

Nyirkas Nedves.

O.

Odó Odú, udú, Üreg.

Odor (régi szó) udú.

Or Orv, tolvaj.

Orda lágy édes fajt.

Otsódni fel-serkenni az álomból.

Õtleni bé- hatni, üttetni.

P.

Pakilints Pakilénts, tsimaz, tsimmaz, palatzk-féreg.

Palánk Karó.

Pallas A' Mesterségeknek Isten-Aszszonya: az Olajat ö találta, és ö bánt elsö a' gyapjúval.

Paputs Komédia-játéknak jele.

Párkák Ember életének, szerentséjének rendelöi, rövidítöi, nyújtói, senkinek nem kedvezö három Isten-Aszszonyok.

Pelyp Selyp.

[p 0209] Permessus Helikon' hegyéröl le-folyó, 's Músáknak felszenteltt víz.

Píeridek Píeridesek, Músák.

Piom Kö-mivesek' ónos sinórjok.

Piperézni tzifrázni.

Piselye Pislen, tsirke.

Pokla Ellö júhnak mássa.

Ponk Dombotska.

Porond Homok, követs.

Poronty Tsuport-gyermek.

Poroszló Udvarló, ajtó-örzö, Váras' szolgája, Katonája.

Progne Fetskévé változott Királyné.

Prométheus Japetus' Fia, kiröl azt költik, hogy az égbe fel-menvén, onnan tüzet lopott, a' földböl ábrázoltt emberi képnek megélesztésére.

Protheus Ótzánnak (Tengernek) és Thétisnek (Tengeri Isten Aszszonynak) Fia, a' tengeri borjúk' Pásztora; Jövendölö, de tsak kételenségböl; és minden képre, ábrázatra változó.

Pulya Igen pitzíny, alatson.

Putzok Tüz-helyetske.

R.

Remek A' mesterségben próbatétel.

Rev Rothadás, rothasztó nedv.

Rombolom Töröm, rontom.

S.

Salapolni Örvendeni, tapsolni valakinek;

Sárig Sárog, sárga.

Satú Sajtó, nyomtató sajtó.

Serge Kárpit, superlát.

Szarú Szarv.

Szatirus Ketske-labú Erdei Vadember.

Szekernye Nagy tsizma, szomorújáték' jele.

Szekszena Tereh-hordozó nyereg.

Szelígy Szelíd.

Szem-füles Mindent-halló, látó.

Szenderedem El-aluszom.

Szesz Ize, szaga, ereje, p. o. a' bornak.

Szín-nép Elei, díszei a' népnek.

Szirony Vitla, kötö veszszö, pánt-veszszö.

Szittyó Káka, nád, zagyva.

Szugoly Szugolya, szuszlik, szeglet.

Szürkület Alkonyodás után- való homályosság.

T.

Tajdok undok, otsmány.

Tályag Kelevény, daganat, év, meg-evesedés, kelés, fakadék.

Tapasz Tapasztás.

Tar Kopasz.

Tekéntélem Tegéngetem.

Temetö-talp Fundámentom.

[p 0210] Tempe Alatson test-állású.

Tilos Tilalmas.

Tintsödöm (régi szó) Hízni kezdek.

Tonya (régi szó) tó.

Tömény- sok Igen-sok.

Töstént Leg-ottan, azonnal.

Trágyázni Ékesíteni, füszerezni.

Tsáb

-ír
Tsába-ír.

Tsempe (régi szó) kályha.

Tsarnok Tornátz, folyosó.

Tsend Tsendesség, halgatás, béke.

Tsermely Tsermelye, patakotska.

Tsív Tsév, tsöv, tseve.

Tsoroszlya Vas az ekében.

Tunya (régi szó) könnyü.

Türtösztetem Tartóztatom.

Tzeres Búzának Isten-Aszszonya.

Tzenk Kutyátska.

Tzölönk Törsökötske, Tökétske.

V.

Vadonnan-új Újdon- új.

Vajudni Fonnyadni, lankani.

Vaklyas Vakotska, vaksi.

Váltig Váltigen, felette-igen, eléggé.

Vápa lápa, víz-álló, tótsa, motsár.

Vataléj Palatzk, palaszk.

Vatzkor Vad- körtvély.

Védem Védelmezem, óvom.

Végett Miatt

Vélve Vélte, ritkán.

Verhenyeges Verhenyös, verhenyö, sárga-veress, mint a' Róka.

Vész Varsa; vagy fergeteg.

Vetöllö Eszköz, a' mellyen a' szovátában a' bél-fonal a' nyüstbe, bordába vett fonalon által-vettetik.

Víd Víg.

Virít Zöldül, virágzik.

Virrong Agyarkodik, kötekedik, vétekedik.

Viz-öntö Égi jegy.

Z.

Zákány Gaz, seprö, seprölék.

'Zákmány Préda, rabolás, nyereség, martalék.

Zanót Pásit, hant, perje-fü.

Zászpa Ptrüszszentö gyükér, fejér húnyor.

Zátony Gázló, vízben fel-akadás.

Zefirus Éjszaki gyenge szél.

'Zenge Gyümöltsözésnek elei.

Zérzúr Zivatar, zúgás, tsattogás.

'Zombok 'Zombik.

Zordon Iszonyú, rettentö.

A' nyomtatásban imitt-amott esett kisded fogyatkozásokat könnyen meg-jobbíthatja a' kegyes Olvasó.