BARCSAY ÁBRAHÁM: [BUDAI ZSINAT UTÁN.] RADVÁNSZKY JÁNOSNAK. 0054


Hát ti lator János elmés gyermekei!
Kiknek tejet adnak Beszterce hegyei,
Ott, hol sebes Garam Radvánnak falait
Mossa s öntözgeti keskeny határait,
Hol a föld gyomrának hideg érc-köveit
Örök láng emészti vulkán mühelyeit,
Jele szomjúságnak, mellyel a halandók
Aranyat kívánók s kincset imádandók:
Mondjátok meg nékem igazán röviden
Hogy fordúlt kockátok utolsó gyülésen,
Hogy végre közjóért hazánknak hasznára
Ti is felkapátok az ugorka- fára?
Nyilván szunnyadoztak Róma katonát,
Nyilván elaludtak örálló szolgái,
[p 005 ] Eltemették híres bajnokjait,
Ím, hasznát veszitek, áldjátok hamvait.
De kérlek, csak bölcsen bánjatok ezekkel
S vissza ne éljetek új szerencsétekkel,
Mert ha tüz támadna az egész országban,
Majd megint térnétek a régi fogságban,
Söt még ami nagyobb, nem merem mondani,
Miklós fiad fognák robotra hajtani,
S Terka leánykádat, mint Ómár házában,
Heréltek kísérnék Császár udvarában.
Elhiszem, mosolyogsz ezen mondásimra,
De bár emlékezzél ily gondolatimra.

Nagy-Szombat, 14. Junii 1775.