BARCSAY ÁBRAHÁM: AZ ÉVA ALMÁJÁNAK EREDETE S ÉRTELME. RADVÁNSZKY JÁNOSNÉNAK. 0049


Ez már régi kérdés s rendes feszegetés,
Hogy midön Édenben lön elsö teremtés -
Vajjon mi lehetett Évának almája?
Ama híres gyümölcs, természet csudája,
Jónak és gonosznak tanító plántája,
Egyszóval: Istennek titkos almafája.
Ebben botránkoztak világiak s szentek...
Sokan megbotlottak, sokan beléestek;
De én csak így viszem könnyü értelemmel,
Mivel a csudákat nem érem eszemmel,
Hogyha Ádám uram e titkos almára
Vágyván, nem vett volna abból a fogára -
Talán nem írhatnám most Éva napjára,
Hogy sok áldás szálljon Prónay Évára.
(2 ... ]
Ezért pálcakötöt várok nagyasszonyom,
S addig is kacsóját ezerszer csókolom.

772. febr. 7-e elött. )