BARCSAY ÁBRAHÁM: MIDÕN B. H. A DUNÁT ÉS BALATONT ÁTALÚSZTA VOLNA. 0047


Egy árva hazának kedves jövevénye,
Szabad s azért boldog nemzet szüleménye,
Több vizét megúsztad mostani hazádnak,
Jeles példát adtál polgártársaidnak.
Abban, hogy a szabad, erös s nemes elme
Nehéz dolgokon kap s jóban nincs félelme
S nem lehet elötte lehetetlen dolog
S csak a mehet nagyra, ki veszélyben forog.
Vajha ezen példa a magyart intené,
Elhült vérét [. . [ s békét serkentené;
Hogy úszna hazája veszélyen keresztül,
Ne nézné romlását s kész bilincsét restül.