BARCSAY ÁBRAHÁM: [VÁLASZ MÁRTONFI JÓZSEF PÜSPÖK VERSÉRE.] 0047


Áldott pásztor! jól hallottam
Nyájas hangú sípodat,
Álmélkodva magasztaltam
Barátságos lantodat:
Azért én is ide metszem
Neved alá nevemet,
Hogy e völgyben ismértessem
Háládatos szívemet.