BARCSAY ÁBRAHÁM: [FOSZLÁNY.] 0046
Kápolnák! templomok! felszentelt oltárok!
Malasztért hozzátok én azért nem járok,
Hogy a Teremtönek magasb kárpitjában,
Dicsöítést lelkem többet lele magában.