BARCSAY ÁBRAHÁM: AZ ISZÁKOS PRÓKÁTOR. 0046


Mely nagy kár a bornak! itt fekszik Csúz János,
Ki volt életében oly nagyon itkányos,
Hogy szép tudománya ritkán lön felderült,
S az Igazság vele sokszor borba merült.
Szent ügy s prókátori fogás egy korsóban,
Alusznak már benne most a koporsóban.