BARCSAY ÁBRAHÁM: A JÁMBOR EVEZÕ. 0045


Mosolyogva szalad zúgó habok között,
Hol, vándor sajkája szilába ütközött,
A jámbor evezö, s csendes fövenyekre
Kiszáll, honnét jut majd boldog ligetekre.
Ott fejszét nem látott magas élö-fákat
Választ szomszédjának, köszöntvén azokat,
Árnyékokban kunyhót emel kastély gyanánt,
Melyben Istent áldván élte foly egyaránt.
Nem vágyik ö vissza gazdag rév-partora,
Hol Indus vagyonát rakják nagy halmokra,
Sem udvari göggel fényes palotákba,
[p 0046] S ragyogó rabságot titkoló szobákba:
A jóltévö földet naponként míveli,
Melyben boldogságát és élelmét leli.
Sokszor hajlott fáknak ülvén árnyékában,
Mélyen sóhajtozva csudálja magában,
Hogy vágyhat úgy ember világ kincseire,
Arany-almát termö tündér-kertjeire,
Holott boldogságot lelhet csak szívében,
Nem pedig Krézusnak halmozott kincsében.