BARCSAY ÁBRAHÁM: SZERELMES VITÉZ EGY TUDÓS MAGYAR FÖ ASZSZONYSÁGNAK. 0130


Engedd, hogy már egyszer, Gyönyörü Évátskám!
Bár mit rajzolhasson vers szerzö pennátskám:
Küldhessek kis adót nevednek napjára,
'S írhassak valamit Farsang' homlokára.

A' Farsang, jól tudod, tarka öltözetbenn,
Sok száz ál artzával ezer tsengetyübenn,
Hat szép bonta lóval aranyos szánkábann
Tsattogtatva siet Pápáhozz Rómábann.
Ez már Szent Székéböl idök hoszszaságát,
Telet, nyárt, öszt, tavaszt, emberek' vígságát,
Egy kis hazug könyvbenn íratván elöre,
Áldást ád Farsangra, tántz lesz nyakra före.
[p 0131] Azonnal a' Szüzek lankadt orsójokat,
El vetvén fonyásbann kopott guzyalyokat,
Tükörhözz szaladnak, 's annak tanátsából
Kenötsöket lopnak Pándóra' tokjából.
Egyik kíván lenni Szultánnak ágyasa,
Más Spanyor, vagy Anglus Hajósoknak társa:
Ez Bosztoni rabné, erdök' lakosnéja,
Amaz Duna mellöl Szent Endre' Rátznéja:
Egyik hív Indusné, msá szelíd Iuhászné,
Ez Lengyel, Tót Aszszony, Oláhné, vagy Szászné.
Ilyly tzifra udvarral Paphos' szigetébenn
Siet a' víg Farsang Vénus' elejébenn,
Pápának levelét vévén Vulcán' Társa
Jelt ád, nints Fiának többé maradása.
Vegyes nyilaival dugott puzdérkáját
Kis vállára vetvén nyomja hátatskáját.
Szárnyát készítgeti, kis iján játszodik,
Nyakán tsügg Anyjának, 's hé tsókkal bútsúzik,
El indúl, 's azonnal tündér seregével,
Velentzébe repül Anyja' levelével.
Ott Szent Márk' piatza' kellös közepébenn,
Vénusnak petsétjét mutatja nevébenn.
Szép petsét! hathatós! kinek erejéröl,
Nem szükség beszélnem örökös mivéröl.
Ádám, Noé, Dávid, Salamon, 's több Szentek
Bizonyságot tetek, erröl énekeltek.
E' hirdetés utánn, mint a' sebes szelek,
Egész Európán hamar el terjednek.
[p 0132] Szeretik, jól tudom, Garamnak' partját is,
Lakták velem hajdan Radvány' Kastélyát is.
Jut eszembe, midön Urbár' hirdetésén
Nálad tántz közt sírtunk Hazánknak esésésn:
Mint mikor a' Juhász vén tserfa' tövénél
Kárát felejtgeti sípja' énekénél,
A' jól lakott farkast ballagva szemléli,
Nints mivel el ejtse, bánatját kíméli.
De mit szomorítlak ilyly bús beszédekkel?
Hajó törés utánn mit szóllok szelekkel?
Ha van ürmös borod, jóó borsos kolbászod, Elég hetsepetséd, liszted, szép kalátsod,
Légy víg, és ha fázol, Társad' kebelébenn
Olylykor melegedjél Istennek nevébenn,
Hagyjad gyermekidenk tennen erköltsidet,
Hogy majd vigasztalják agg esztendeidet.
Szeressed férjedet, mint tennen magadat,
'S el ne feletsd, kérlek, régi Barátodat.