BARCSAY ÁBRAHÁM: SORSÁT ÁTKOZZA HOGY EL KELLETT VÁLNI BARÁTJÁTÓL. 0114


Nem tudom , mit gondolsz ilyly hallgatásomról,
Hív Barát! el hiszem, álmodol sorsomról.
Hová lettem osztán, hogy meg öleltelek,
'S úti szekeredbenn belé emeltelek?

[p 0011] 5 Méltó tsodálkozni, meg vallom magam is,
'S hogy így kellett esni, átkozom sorsom' is:

Valahányszor Oláh hangos tokájával
Szomszédombann zörget Liturgiájával:
Valahányszor Fáta pótrás pártjával
Batutát jár estve botskoros lábával.

Valahányszor Fitsór gombos tarisznyáját,
Elöttem vonszolja atzélos baltáját:
'S el hajtván sarjúra kis szarvú marháját,
Keserves nótára fújja furuglyáját.

Valahányszor Iuhász gyapja bundájábann,
Ballagván fris tejet viszen sajtárjábann:
'S meg támasztván magát nagy tsögü botjábann
Unalmas szerelmét fújja dudájábann.

Valahányszor Tzigány régi sátorából
Ki kelvén egy tsomót tsinál purdéjából:
'S egyiket ki hagyván tarisznya' szájából
El vezeti házát nyereg' kápájából.