BARCSAY ÁBRAHÁM: ELÖBBI LAKÁSÁTÓL BÚTSÚZIK. 0100


Gyalog fenyö fáknak barna gyümöltsei,
Kiktöl kékesednek Betzkónak hegyei,
Tí! kiket a' napnak szikkasztó tüzei
Úgy érlelnek, mint tél' tsattagó derei.

Ablakomból sokszor tekíntek reátok,
A' sovány bértzeket mikép bórítjátok,
Eüs a' vad rigókat mikép hizlaljátok,
Kikkel sültjeinket majd szaporítjátok.

A' Nagy Alkotónak bölts rendeléséböl,
Tí néktek is jutott jó téteményéböl,
És a' Természetnek titkos törvényéböl
Tí is adót adtok földnek terméséböl.

Látom, a' szürös Tót vas szegü botjával
Havaknak tetején hogy mász tsáklyájával,
'S títeket le szedvén kesztyüzött markával,
Hogy hord nagy üstökbe teli tarisznyával.

Meg rothaszt, és ki föz, noha veszélyére,
Mert e' mérges italt öntvén gégéjére,
Fojtó dühösségek forrannak szívére,
'S késsel támad sokszor maga Testvérére.

[p 0101] A Vág, ki sebesen le fut közöttetek,
Tsodálja, sziklákon mikép nöhettetek,
Látni szöllö fát is nyegni mellettetek,
Ki már el száradott, míg tí zöldültetek.

Uügy nönek éjtszakának végsö határain,
Érzéketlen fáknak jég tsapos ágain,
Tsodálatos rügyek Nubia' partjain,
Kiket lelt Dodóna Phoebus' oltárjain.

Így olvadnak hideg vizeknek öblébenn,
Gyönyörü klárisok Scylla' közepébenn,
Így teremnek gyöngyök Thetis' kebelébenn,
Kiket Chloris fel füz 's függeszt kis fülébenn.

Fenyvesek, patakok, eleven források,
Tí, kik közt Nimpháknak vólt néha lakások,
'S hol szívemböl folytak sok mély sohajtások,
Bútsúzom töletek - titkomat tartsátok.