BARANYI LÁSZLÓ: HEVERÉS PÁRNÁJA. AZ AZ: A' KI NEM MUNKÁLKODIK NE-IS EGYÉK. 0016


IDe haza lévén rá alig meheték
Hogy a' Communitás Tagjává leheték. (2 ... ]
Bár a' hol tsak illet én kötelességem
Tettem, és próbáltam, mit ér ösiségem
Így Dézma Szürüre küldettem mint dézmás
Hol dolgom végeztem, számoltam-is mint más
Parantsolat jöve, Debreczen fogadjon
Királynak Katonát mennyit lehet adjon.
[p 0017] Ezt tellyesíteni mint Fö rendelettem.
Város Hajdúival Verbungra küldettem.
Hol gyakran Hajdúkkal magam ott sétáltam
Új Katonát Ötvent 's edgyet verbuáltam.
Majd Nemes Bihartól hogy ki választattam
Bétsbe Test örzönek 's fel-is meg-írattam ( Lásd a' rá adásban a' C. Betü alatt. )
Honnet Debreczentöl lett hogy el-keretném
És nem Vármegyétöl Várostól küldetném
Kedvezni akarván benne meg-edgyeztem
Nem véltem hogy akkor bal-felé eveztem.
Bétsben szolgálatom tette,' mint Nemes Vér
Melyhez rút nyereség, sem színesség nem fér
Múlattságom vala a' Geometria
Delineátió, 's nem a' Lotteria
Úgy hogy leg elsöben én negyed magammal
Nyretünk Numismakat ki-ki Pajtásimmal
Másikat-is vettem, mikor az Udvarról
El-jöttem, bútsúztam a' Nemesi Kartól. ( Lásd a' Figurák köz'tt Nrô 1 & 2. )
Három 's fél Esztendö el-töltése után
Mikor az Infátin el- ment élök útán.

PArantsolt Idöre Posonyból hogy mentünk
Bétsbe, Udvarunkban elébb meg-pihentünk,
Melyben mint rejtekben majd úgy kellett lenni
Addíg míg Felségünk parantsolt ki-menni.
Jöve parantsolat Császár' Istállónál
Azon a' szép téren Szomszédba valónál
Hogy a' Nemes Lovag új Sereg formállyon
Két fort Tiszteiböl 's mind addig ott állyon
Mig az Udvar ki-jö, hogy ott majd lustrálja
Mit ajánlott, adott Ország, meg-visgálja
[p 0018] Így Hintón Lovagon hozzánk hogy érkeztek,
Sejtém Tiszteinktöl elébb értekeztek.
Osztán Képünk elött fel 's alá vitettek
Láttzott örömöknek míg eleget tettek.
Majd elöttök sorban lassan el-lépteténk
Megént Udvarunkba, viszsza vezetteténk
Más nap szebb ruhánkban Udvarnál jelentünk
Császár Császárnéhoz kéz'-tsókolni mentünk.
Érkezett Pármából hogy a' Hertzeg-Aszszony
Értz Hertzeg Jó'seffnek Jegyese meny-Aszszony
Bellvedérbe jókor el-hozni lovaglánk
'S Ott Udvaron mindég Lovon ülve valánk
Réz 's más Dob, Trombita hangal harsogással
Múlattuk magunkat, lön távol egy- mással
Majd késön indúlván Dél Est négy órára
Értünk el-nem szinte nap világ' fogytára
Augustinus Szerzett Klastrom Templomához
Eskütöre, közel Residentiához
Ezután több részben Hintók után oszlán
Jelen vólt Felségek kíséröi valánk
Városban úttzákon készített útakon,
Méts Fáklya világgal Illumináltakon
KIK ósztán menének Udvarban Udvarhoz
Öröm Atya Anya Császárné Császárhoz
Hol múlatni rendelt 's készült Épületben,
Mint Felséghez illett egész készületben
Kedv 's öröm folytató Serenát tartaték,
Igy Infantin Hertzeg Aszszony múlattaték
Mellynek közepében alatt nem magossan
Rostéllyal kerítve helly vólt magánossan
Az Udvar számára hogy ne szoríttassék,
Számtalan nézöktöl vagy háboríttassék
Itt kezdettöl végig vigyázni hagyattam
Ki nem oda való tsak azt tartóztattam,
[p 0019] Maradék- is Strá'sán tettzék nem sokáig
Udvarnál mint szokás huszon-négy óráig.
Hol e' három helyre kelletett fel- álni
Mint nappal úgy szinte Éjjel-is Strásálni
Külön-külön Császár és a' Császárnénál
Cron:Princ a' Jó'seffnél edgyütt Infanséknál
Vala mindég Strá'sán edgyik Fö Hadnaggyal
Nemes örzök közzül tíz kettö Hadnagy Al.
Király étkeiböl itt ezüströl ettünk
Valánk, de okai a' nélkül el-lettünk.
Othon majd azután elébb ebédelénk
Úgy a' vigyázásra az Udvarba menénk
Kik közzül még kettö vala reservában
Vigyázókon kivül fent 's ben a' Szobában
Azért ha Uraság közzül lesz valaki
Hintón Lovon meg-jött, akárha megyen-ki
Légyen ott ki fel 's le Urát kísérhesse
Parancsolattyára azt-is meg-tehesse.
Mentek két Felségek, négy Lovag kísérte
A' többi Uraság ketteit nem kérte,
Ha mutatta magát az Udvar fényesbben
Vólt-é' fogyatkozás Gárda miatt ebben?
Lett különös pompa jött még tizen-kettö
Vólt ha különösebb kettözött mint kettö
Mint mikor a' Szászár ült a' Tronusában
'S Ki mondá mit akar 's gondolt el magában
Homágium ttévö küldött Követének
A' mikor örzök között vólt helyem el-tértem
Bár ha nem véltem-is még- több hogy nem kértem
Jött ha követ HOZZÁNK szólgálni ott vóltam
Lehet hogy más hellyet küldetvén pótoltam.
Történt bár Hertzegek 's Hertzegnék kedvéért
Es Felséges Vendég Albert Hertzegéért
[p 0020] Udvar tántzot tarta Tükrös Palotában
Hol nem mint a' Baálban Tántzola magában
Herzegek 's Hertzegnék egy mással tántzoltak
Némely Tántzba néha nótára tapsoltak.
Evett ha az Udvar a' köz Nép láttára
Valék hátok megett föbb Tisztem tudtára
Vólt ha Feleségeknek Nevek napja el-jött
Két Koronás Föknek kéz-tsókolás meg-löt
Úgy több Uraságnál, Gárdák közt küldettem
Kezeket tsókolni udvarlójok lettem
Templombenm az Udvart kisérni el-mentem
Mint Gyalog úgy Lovag sokszor meg-jelentem
Azt-is szép vólt nézni, ha ki bé-mehetett
Mint én szabadosan végig ott lehetett
Hogy az Arany gyapjús ordo nagy Mestere
Kiknek nyakokban vólt a' barány czímere
Császár Asztalához azokat ülteté
Magával egy Tálból tractálá 's éteté
És hogy a' Császárné ordója szerzöje
Thrésia i Kereszt osztani kezdöje
Keresztes Damait Vendéglé magával
Asztalnál mind egynél Etke 's Italával
Mint Szent János írja meg-váltónk Jé'susról
Emberi Nemzetért szenvedett Christusról
Hogy a' Húsvét elött ki-választottinak
Lábokat meg- mosta ö Tanitványinak.
Úgy Felséges Udvar meg-tartya szokásban
Az Urat követni ebben-is mint másban
Császárné Aszszonyok Császár Férfiaknak Tizen-két Koldusnak ki-választattaknak
Éppen olly' Idöben lábát mosogatta,
'S Törlé meg-Kendövel, 's azt el-nem múlatta.