TÖVISSI L. BARO BÁLINTITT JÁNOS: KODRUS. 0097
Filaidé. : Nem hagylak egyedül téged sirba szálni,
Oh! Médon:

Elizindé. : oh! fijam

Médon. : értetek epedek,
Halálnak kinya ez mellyet most szenvedek!
A mi még hátra van nem sérti szivemet,
Istenek! ti néktek szentelem véremet.
Erössitsétek meg készségét szivemnek,
Nyujtsatok védelmet anyámnak 's hivemnek,
Szabadul már lelkem, tsak a test gátollya,
De majd porrá válik továb nem sajtollya.
Homályba kezdenek már borulni szemeim,
Tünni kezd a világ 's minden gyötrelmeim.
a strázsáknak
Jertek, az el rendelt helyre hurtzollyatok,
Es bátran meg halni töllem tanullyatok,
Nem hal meg egy igaz vitéz valosággal,
Tsak a tsillagokhoz sijet vígassággal.
Rontsátok éltemet, nézzétek halálom,
Oly tsendes lélekkel a mint én ki állom,
'S ha akarjátok hogy arra szert tégyetek,
Hogy holtamban hozzám hasonlok légyetek,
Tudgyátok meg hogy tsak a hal meg békével
A ki jo erköltsel élt, 's fémlett lelkével,
Jertek! -